ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 1 Ιουνίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 6942/1.6.2021 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:30 και ώρα λήξης 14:00 και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί του θέματος της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα και τα εικοσιένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 2. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 3. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 4. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 5. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 8. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 10. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 14. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 17. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 18. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 19. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 20. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 21. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (152/2021 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 36/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 2η αναμόρφωση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή