ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 26 Απριλίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 4602/19.4.2021 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς στις 23 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 17:00 και ώρα λήξης 19:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεµάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης).

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα και τα εικοσιένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 2. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 3. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 4. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 5. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 8. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 9. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 10. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 14. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 17. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 18. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 19. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 20. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 21. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση στύλων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε στην περιοχή Τρούλος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 25/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μετατόπιση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2. Ενσωμάτωση των Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Σκιάθου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου έτους 2021.

Α.Δ.Σ. 26/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η ενοποίηση των ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης (ΟΠΔ).

3. Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2021.

Α.Δ.Σ. 27/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνεται η τροποποίηση.

4. Λήψη απόφασης για ορισμό δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για την στέγαση του ΕΠΑ.Λ Σκιάθου και του ΕΕΕΕΚ.

Α.Δ.Σ. 28/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται ο Αντιδήμαρχος, Τσανάκας Ιωάννης, ως μέλος με αναπληρώτριά του, τη Δημοτική σύμβουλο, Φιλαρέτου Αναστασία.

5. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κτηρίου στον «Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου» για αλλαγή έδρας του.

Α.Δ.Σ. 29/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας του ΔΟΑΠΝ και η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση.

6. Αντικατάσταση μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Α.Δ.Σ. 30/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο Σγάγιας Γρηγόριος από τον Κουκιά Νικόλαο.

7. Εξέταση αιτήματος του Κανταρίδη Στυλιανού νομίμου εκπροσώπου της «Σ. ΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης συνεργείου αυτοκινήτων επί αγροτικής οδού στη θέση «ΚΑΛΥΒΙΑ».

Α.Δ.Σ. 31/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το αίτημα.

8. Ορισμός υπολόγων των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης και ληξιπροθέσμων του ν.4714/20 στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Α.Δ.Σ. 32/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται ο Κανταράκιας Αναστάσιος με αναπληρώτρια του την Γαρυφάλλου Σταυρούλα-Ματούλα.

9. Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2844/16-03-2021 αίτησης περί μετατόπισης ή κατάργησης ιστού δημοτικού φωτισμού επί της οδού Παπαδιαμάντη στη συμβολή με την οδό Ευαγγελιστρίας.

Α.Δ.Σ. 33/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταργείται ο ιστός του δημοτικού φωτισμού.

10. Διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 34/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή.

11. Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε..

Α.Δ.Σ. 35/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγείται η παράταση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή