ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Σκιάθος, 16 Απριλίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ. 4232/12.4.2021 για τακτική συνεδρίαση (8η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16.4.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαεννέα (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 13. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 14. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 15. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 16. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 17. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 18. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 19. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Καρπέτας Βάιος αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Μαθηνός Αδαμάντιος αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Κουκουλάκης Θωμάς αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για:

 1. 1.Αποδοχή της τροποποίησης της «ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020, τεύχος Β’», με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020(ΦΕΚ Β’ 2198), και σύμφωνα με τον ν. 4787/2021 ( ΦΕΚ 44/26-3-2021 τ. Α΄) «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
 2. 2.Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2   της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
 3. 3.Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης, του χρόνου παραχώρησης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β)στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81.

Α.Δ.Σ. 24/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. 1.Αποδέχεται την τροποποίηση της «ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020(ΦΕΚ 1864/15.05.2020, τεύχος Β’».
 2. 2.Καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης, ο χρόνος παραχώρησης και οι όροι χρήσης των αιγιαλών.
 3. 3.Προσδιορίζονταιοι αιγιαλοί που θα παραχωρηθούν για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού
 4. 4.Καθορίζονται τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών προς παραχώρηση στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι).
 5. 5.Καθορίζονται τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, αυτοκινούμενου η ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου (καντίνες) αυτοκινούμενων ή μη, θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασίασύμφωνα με το ΠΔ 270/81.
 6. 6.Εγκρίνεταιη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν.
 7. 7.Η μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή