ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 5 Ιανουαρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 14425/30.12.2020 πρόσκλησης για ειδική συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξήχθη δια περιφοράς στις 4 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 20:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεµάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης).

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 2. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 4. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 6. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 7. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 8. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 11. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 12. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 13. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 14. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 15. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 16. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 17. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 18. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 2. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Σύνταξη και ψήφιση σχεδίου ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021 ως προς το τμήμα που αφορά τον Δήμο Σκιάθου. (401/2020 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 1/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το σχέδιο ΟΠΔ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή