ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σκιάθος, 9 Δεκεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αρίθμ. πρωτ. 13416/04.12.2020 για τακτική συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08.12.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Στην προκειμένη περίπτωση η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο και 10ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 13416/04.12.2020 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκαεννέα (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 17. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 18. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 19. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Κανταράκιας Θεόδωροςπροσήλθε κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης.
 • Ο κ. Πασχάλης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης.
 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 2ου θέματος και επανήλθε στη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 2ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου. (349/2020 & 368/2020 ΑΟΕ).

Α.Δ.Σ. 147/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η 8η αναμόρφωση

του προϋπολογισμού.

  Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2021. (13/2020 ΑΕΕ).

Α.Δ.Σ. 148/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα, έτσι όπως προτάθηκε από την αντιπολίτευση.

  Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής.

Α.Δ.Σ. 149/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση του προγράμματος τουριστικής προβολής.

  Λήψη απόφασης για ανακήρυξη του ζεύγους Richard Romanus και Anthea Sylbert σε επίτιμους δημότες.

Α.Δ.Σ. 150/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακηρύσσονται επίτιμοι δημότες.

  Λήψη απόφασης για ανακήρυξη του κ. Γεωργίου Π. Αλεξανδρίδη σε επίτιμο δημότη.

Α.Δ.Σ. 151/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης.

  Ορισμός συγκεκριμένων δημοτικών χώρων προς παραχώρηση στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση συνεπτυγμένων υποσταθμών. (εξ αναβολής)

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

  Εξέταση αιτήσεως περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Τρούλος».

Α.Δ.Σ. 152/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού.

  Λήψη απόφασης για λειτουργία ή μη της άγονης γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών από τον Δήμο Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 153/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η λειτουργία της άγονης γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών από τον Δήμο Σκιάθου.

  Έγκριση της 4ης δόσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 ποσού 17.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 83378/1-12-20200 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές για την άμεση απόδοσή της.

Α.Δ.Σ. 154/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η 4η δόση από τους ΚΑΠ.

  Έγκριση για την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών από σπουδάστριας του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Βόλου στον παιδικό σταθμό με την ειδικότητα της Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου.

Α.Δ.Σ. 155/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πραγματοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή