ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   Σκιάθος, 26 Noεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.10715/20.11.2019 για τακτική συνεδρίαση (40η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο , 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο , 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο,21ο,22ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο,27ο, 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 32ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36ο, 37ο, 38ο, 39ο της υπ’ αριθ. πρωτ. 10715/20.11.2019 πρόσκλησης.

Το 12ο, 17ο και 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν ομόφωνα.

Το 28ο, 29ο, 30ο, 31ο, 32ο, 33ο, 34ο, 35ο, 36, 37ο, 38ο και το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν ομόφωνα.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου,κ. Θεοδώρος Π. Τζούμας προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ζαφειρούλα Αναγνώστου, υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα οκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 4. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου
 14. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 15. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 16. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 17. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 18. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 2. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 3. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου αποχώρησε μετά το πέρας του 10ου θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Έγκριση της 4ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 17.280,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 82856/21-11-2019 Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ 167/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Tην 4η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 17.280,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.82856/2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Το ανωτέρω ποσό σύμφωνα με την αρ. 5/10-6-2009 απόφαση της ΔΕΠ θα κατανεμηθεί στις 2 σχολικές επιτροπές του Δήμου μας ως εξής:

1. Σχολική Επιτροπή Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης 11.387,69 € (66%)

2. Σχολική Επιτροπή Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης   5.866,39 € (34%)

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2.
 • Έγκριση αιτήματος δημοτών για τη μη εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη περιοχή Μέγας Γιαλός.

Α.Δ.Σ.   168/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

α)Την απεμπλοκή της χρηματοδότησης από τον ιδιώτη και να γίνει από το Δήμο όπως είχε δρομολογηθεί

β)Την έγκριση του αιτήματος των δημοτών για τη μη εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στα Ψαρά, περιοχή Καλύβια Σκιάθου, και σε κάθε κατοικημένη περιοχή

γ)Την τήρηση αποστάσεων από τις κατοικίες όταν γίνεται η χάραξη από τη ΔΕΗ

3.
 • Αναπροσαρμογή ή μη :
 • Α)τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση   της χρήσης για το έτος 2020
 • Β)τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων     σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του   άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2020 και
 • Γ)του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη - αποθήκευση των αντικειμένων που αφαιρούνται     από   συνεργείο του Δήμου. (144/2019 AOE)  

Α.Δ.Σ. 169/2019   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 • Εγκρίνει:
 • Α. Την αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2020 ως εξής:
 • Α)Οδός Παπαδιαμάντη: 62.00 € ανά τ.μ
 • Β)Ακτή Αντωνίου Ρήγα, Ακτή Ν. Μωραϊτου, οδός Μωραϊτίδου: 60.00 € ανά τ.μ
 • Γ)Λοιπές Πλατείες: 34.00 € ανά τ.μ
 • Δ)Λοιπές οδοί και περιοχές της Σκιάθου εκτός των ανωτέρω: 34.00 € ανά τ.μ
 • Ε)Μεγάλη Άμμος: 25.00 € ανά τ.μ
 • ΣΤ)Ακτή Εθνάρχου Μακαρίου ( από την εκβολή της Παπαδιαμάντη και πέρα)και πλατεία όπισθεν Ι.Ν Τριών Ιεραρχών: 45.00 € ανά τ.μ
 • Α)Οδός Παπαδιαμάντη: 125.00 € ανά τ.μ
 • Β)Ακτή Αντωνίου Ρήγα, Μακαρίου, Ακτή Νικ. Μωραϊτου, οδός Μωραϊτίδου: 130.00 € ανά τ.μ
 • Γ)Λοιπές Πλατείες: 70.00 € ανά τ.μ
 • Δ) Λοιπές οδοί και περιοχές της Σκιάθου, εκτός των ανωτέρω: 40.00 € ανά τ.μ
 • E)Aκτή Εθνάρχου Μακαρίου(από την εκβολή της Παπαδιαμάντη και πέρα)και πλατεία όπισθεν Ι.Ν Τριών Ιεραρχών: 105.00 € ανά τ.μ
 • Οδός Παπαδιαμάντη : 170.00 € για 2 τ.μ
 • Οδός Παπαδιαμάντη : 600.00 € για 2 τ.μ
 • Ακτή Εθν. Μακαρίου (έμπροσθεν ALPHABANK) : 600.00 € για 2 τ.μ
 • Στους χώρους που επιτρέπονται: 550.00 €
 • Μηνιαίο τέλος 50.00 € ανά τ.μ
 • Από την οικία Μυρώδη μέχρι διασταύρωση του δρόμου στην περιοχή Λουτράκι προς οικία Σπανοδήμου (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ):
 • Λοιποί οδοί: 40.00 € ανά τ.μ
 • Σε όλη την κτηματική περιφέρεια: 150.00 € ανά τ.μ
 • Β. Την μη αναπροσαρμογή των τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με τον υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2020
 • Γ. Το ειδικό πρόστιμο για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη - αποθήκευση για αντικείμενα που αφαιρούνται   από   συνεργείο του Δήμου

2) για την φύλαξη των αντικειμένων διάρκειας έως και 3 μήνες, ποσό 20 € ημερησίως.

4. Τροποποίηση των   συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4555/2018 για το έτος 2020   (145/2019 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ. 170/2019     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Eγκρίνει:

Tην τροποποίηση των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4555/2018 για το έτος 2020 ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

1.Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία 1,52 €/τ.μ

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς 0,76 €/τ.μ

(50% του 1ου συντελεστή των κατοικιών).

3. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας 7,59 €/τ.μ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

1.Ενοικιαζόμενα δωμάτια 5,72 €/τ.μ

2.Για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως επαγγελματικοί χώροι για γραφεία παροχής υπηρεσιών όπως λογιστικά, τεχνικά, δικηγορικά, ασφαλιστικά, ιατρεία, γραφεία γενικού τουρισμού κλπ 4,00 €/τ.μ

3.Για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως αποθήκες επαγγελματικής χρήσεως όπως αποθήκες διανομής ποτών – τροφίμων κλπ εμβαδού έως χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων 3,79 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

4.Για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως αποθήκες επαγγελματικής χρήσεως όπως αποθήκες διανομής ποτών – τροφίμων κλπ εμβαδού άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων και μέχρι έξι χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων 1,53 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

5.Για τους μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως   μάντρες οικοδομών – ξυλείας , στάθευση οχημάτων- σκαφών, πίστες κάρτ αυτοκινήτων, ΚΤΕΟ,   κλπ   εμβαδού εως των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων 2,14 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

6.Για τους μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως μάντρες οικοδομών – ξυλείας, στάθευση οχημάτων – σκαφών , πίστες κάρτ αυτοκινήτων, ΚΤΕΟ, κλπ   άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων και μέχρι έξι χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων 1,07 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

5.
 • Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020

Α.Δ.Σ. 171/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Τη μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020 και να παραμείνει το τέλος αυτό ως έχει, ήτοι:

στο ποσό των 0,12€ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους στεγασμένους χώρους, και

στο ποσό των 0,06€ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους μη στεγασμένους χώρους.

6.
 • Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης ΙΝΤΕΡΝΕΤ για το έτος 2020

Α.Δ.Σ. 172/2019   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Τη μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2020 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 197/2018 Α.Δ.Σ, ήτοι:

Α) τέλος εμφάνισης της σελίδας 80 ευρώ ετησίως

 • Β) τέλος εμφάνισης ως διαφημιστικό banner 480 ευρώ ετησίως.
7. Επιβολή και αναπροσαρμογή ή μη των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης του δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2020

Α.Δ.Σ. 173/2019   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Α. Την μη αναπροσαρμογή των τελών δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το 2020 όπως ισχύουν, ήτοι:

 • το δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου στο ποσό των 200,00 Ευρώ,
 • Το δικαίωμα τριετούς ταφής στο ποσό των 100,00 Ευρώ
 • Το δικαίωμα παράτασης της ταφής σε 50,00 Ευρώ.

Β. Τη μη επιβολή τέλους ανακομιδής οστών.

8. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2020.

Α.Δ.Σ. 174/2019     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Την αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλών – τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2020 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A ΠΕΡΙΟΧΗ

1.ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ: 25,00 € / T.M

2. AΓΙΑ ΕΛΕΝΗ: 51,00 € / T.M

3. AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 51,00 € / T.M

4.AMΠΕΛΑΚΙΑ: 51,00 € / T.M

5.AΣΕΛΗΝΟΣ: 25,00 € / T.M

6. AΣΕΛΗΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ: 25,00 € / T.M

7. AXΛΑΔΙΕΣ: 51,00 € / T.M

8.BAΣΙΛΙΑΣ: 51,00 € / T.M

9. BAΣΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ: 38,00 € / T.M

10. BΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ: 51,00 € / T.M

11. EΛΙΑΣ :25,00 € / T.M

12. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ :38,00 € / T.M

13. KΑΣΤΡΟ: 25,00 € / T.M

14. ΚΕΧΡΙΑ: 25,00 € / T.M

15. ΚΕΧΡΙΑ ΤΑΡΣΑΝΑΣ: 25,00 € / T.M

16. ΚΟΛΙΟΣ: 25,00 € / T.M

17. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ: 25,00 € / T.M

18. KΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ: 51,00 € / T.M

19. KΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ ΜΙΚΡΗ: 51,00 € / T.M

20. ΚΡΥΦΗ ΑΜΜΟΣ: 25,00 € / T.M

21. ΛΑΖΑΡΕΤΑ: 25,00 € / T.M

22. ΜΑΝΔΡΑΚΙ: 25,00 € / T.M

23. ΜΑΡΑΘΑ: 51,00 € / T.M

24. MEΓΑΛΗ ΑΜΜΟ: 51,00 € / T.M

25. MYΤΙΚΑΣ: 25,00 € / T.M

26. ΞΑΝΕΜΟ: 25,00 € / T.M

27. ΣΙΦΕΡΙ: 25,00 € / T.M

28. ΣΚΛΗΘΡΙ: 25,00 € / T.M

29. ΤΖΑΝΕΡΙΑ: 51,00 € / T.M

30.TΣΟΥΓΚΡΙΑΣ : 38,00 € / T.M

31. TΣΟΥΚΑΛΑ: 25,00 € / T.M

32. ΤΡΟΥΛΟΣ: 51,00 € / T.M

33. ΛΑΛΑΡΙΑΣ: 38,00 € / T.M

34. ΑΡΚΟΣ: 38,00 € / T.M

9. Αναπροσαρμογή ή μη   του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2020.

Α.Δ.Σ. 175/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

 • Τη μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2020 και να παραμείνει ως έχει, ήτοι 90 ευρώ για κάθε τελούμενο από το Δήμο Σκιάθου πολιτικό γάμο στο χώρο του Μπούρτζι.

10. Έγκριση της υπ’αριθμ. 102/2019 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑΣ.

Α.Δ.Σ. 176/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

την υπ’ αριθμ. 102/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ     η οποία καθορίζει   τη χρέωση των τελών χρήσης αποχέτευσης, για το αεροδρόμιο Σκιάθου ως εξής:

-          κλιμακωτή χρέωση του νερού όπως στην πόλη της Σκιάθου

-          χρέωση για χρήση αποχέτευσης του 65% (ή το ποσοστό που κάθε φορά ισχύει από την τιμολογιακή πολιτική για το πολεοδομικό συγκρότημα της Σκιάθου) του ποσού που προκύπτει από το υπολογιζόμενο καταναλισκόμενο νερό,

-          χρέωση πάγιου αποχέτευσης σε κάθε λογαριασμό

-          έκδοση 4 τριμηνιαίων λογαριασμών

-          υπολογισμός του καταναλισκόμενου νερού με τον όγκο των 20 lt ανά διερχόμενο άτομο (επιβάτη) συν τον όγκο των 20 lt ανά εργαζόμενο και ανά ημέρα.

Για πρακτικούς λόγους η έκδοση του λογαριασμού θα εκδίδεται όταν τα στατιστικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Σκιάθου ανακοινώνονται και είναι διαθέσιμα.

11. Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου έτους 2020

Α.Δ.Σ. 177/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Tην απόφαση 2/2019 της Εκτελεστικής Επιτροπής (Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020)

12. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2020.

Α.Δ.Σ. 178/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Πρόγραμμα τουριστικής προβολής 2020

13. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , και ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ. Εισηγητής κ. Δήμαρχος
 1. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ     ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και   ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ
Το 12ο θέμα αποσύρεται ομόφωνα
14. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ     ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

Α.Δ.Σ. 179/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Τις εξής τροποποιήσεις της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. (ΦΕΚ 1995/1.6.2018 τεύχος Β’):

 1. Στην παράγραφο 2 προστίθεται το εδάφιο: «14. Η συνεργασία με πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά ιδρύματα , ερευνητικά κέντρα ,τοπικούς φορείς και εκπαιδευτική κοινότητα.»
 2. Τροποποιείται η τελευταία παράγραφος «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης, η οποία προσδιορίζεται για τα έτη 2018 –2019 – 2020 στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) κατ’ έτος, για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον κωδικό *00.6715.04*» ως εξής : «8. Η ετήσια επιχορήγηση του δήμου προς το νομικό πρόσωπο ανέρχεται στις 400.000,00€.»
15. Ορισμός υπολόγου στην Τράπεζα της Ελλάδος

Α.Δ.Σ. 180/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Tον ορισμό του προϊσταμένου του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας Κανταράκια Αναστασίου του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού Α΄ βαθμού ως νόμιμου εκπροσώπου και υπολόγου του Δήμου Σκιάθου στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τον λογαριασμό προκειμένου να προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης του δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή του καθώς και στη διεκπεραίωση πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών.

2. Toν ορισμό του επίσης τακτικού υπάλληλου του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας Πατσογιάννη Νικολάου του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού-Οικονομικού Β’ βαθμού ως αναπληρωτή του Κανταράκια Αναστασίου και νόμιμου εκπροσώπου - υπολόγου του Δήμου Σκιάθου προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τις ως άνω αναφερόμενες ενέργειες.

16. Έγκριση της υπ’αριθμ.29/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για τη ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Α.Δ.Σ. 181/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Tην υπ’αριθμ.29/2019 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για τη ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

17. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Α.Δ.Σ. 182/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί αρνητικά στην συγχώνευση του 2/θ 1ου Ν/Γ Σκιάθου με το 2/θ 2ο Ν/Γ Σκιάθου στο 4/Θ 1Ο Ν/Γ Σκιάθου για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

18. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Σκιάθου στη Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου Το 17ο θέμα αποσύρεται ομόφωνα
19. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Σκιάθου στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης «Χρήστος Χειμώνας». Το 18ο θέμα αποσύρεται ομόφωνα
20. Διαγραφές Νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 183/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) την διαγραφή του παιδιού Παναγιώτη Δημακόπουλου με αριθμό μητρώου 164 από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου από τον μήνα Νοέμβριο του 2019.          

                                                                                      

Β) την διαγραφή του παιδιού Παναγιώτη Αγγελόπουλου με αριθμό μητρώου 197 από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου από τον μήνα Δεκέμβριο του 2019.

21. Εγγραφές Νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 184/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Την εγγραφή των νηπίων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΝ 1-1-2020

Α/Α ,   Αρχικά Ονοματεπώνυμου Νηπίου, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Καταχώρησης Αίτησης

 1. 1.Φ…..Π……, 6/4/2017, 158
 2. 2.Κ……,1/5/2017, 125
 3. 3.Ο…..Ο……,23/5/2017, 131
 4. 4.Β…….Γ……,24/5/2017,120
 5. 5.Α……Τ……,27/5/2017,162
 6. 6.Χ…..Π……,31/5/2017,102
 7. 7.Μ…..Ε……,6/6/2017,161
22. Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας Α.Δ.Σ. 185/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ
23. Εξέταση των υπ’αριθμ. πρωτ. 443/18-01-2019, 10222/05-11-2019, 10312/08-11-2019 & 10636/18-11-2019 αιτήσεων περί κατάργησης ιστών δημοτικού φωτισμού επί της οδού Παπαδιαμάντη

Α.Δ.Σ. 186/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατάργηση των ιστών του δημοτικού φωτισμού επί της οδού Παπαδιαμάντη στις θέσεις στις οποίες αναφέρονται οι ανωτέρω αιτήσεις, διότι είναι τοποθετημένοι σε σημεία που εμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων των αιτούντων.

24. Έγκριση αποδοχής δεύτερης παράτασης συμβατικού χρόνου (έως 26/02/2021) του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» άξονας προτεραιότητας 4 «Αστική Κινητικότητα»

Α.Δ.Σ. 187/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

 1. Την αποδοχή της υπ’ αρ. 150.6/2019 (ΑΔΑ: 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού μέχρι 26/02/2021 (δεύτερη παράταση),
 2. Να εξουσιοδοτήσουν τον Δήμαρχο Σκιάθου κ. Τζούμα Θεόδωρο ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου " ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016" και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα".
25. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση από τον Δήμο Σκιάθου επτά (7) χώρων (22 m2 έκαστος) για δωρεάν χρήση για 40 έτη από τον ΔΕΔΔΗΕ

Α.Δ.Σ. 188/2019 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει :

Την παραχώρηση από τον Δήμο Σκιάθου επτά (7) χώρων (22 m2 έκαστος) για δωρεάν χρήση για 40 έτη από την ΔΕΔΔΗΕ, για μετεγκατάσταση επτά (7) εναερίων υποσταθμών της ΔΕΔΔΗΕ , ήτοι:

1) Στο 1ο Δημοτικό σχολείο : Νο 51

2) Στο 1ο Δημοτικό σχολείο: Νο 51Α

3) Στο Γυμνάσιο – Λύκειο : Νο 49

4) Στην οδό Παπαδιαμάντη : Νο 3

5) Στην περιοχή Αγίας Τριάδας : Νο 77

6) Στην περιοχή Παναγία : Νο 5

7) Δημαρχείο Σκιάθου : Νο93

και μετατροπή τους σε επίγειους Υ/Σ (Compact), διερευνώντας ταυτόχρονα την δυνατότητα υπογείωσης των εν λόγω υποσταθμών και με τη δέσμευση να συζητηθεί ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθούν οι υποσταθμοί

26.

Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε

ΑΔΣ   189/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κ.υ.ε.:

του ΜΙΝΤ THΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΟΥΜΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ στην περιοχή Αμμουδιά

27. Λήξη της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Σκιάθου

ΑΔΣ   190/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

α) Τη διαγραφή των απαιτήσεων και οφειλών για τις οποίες έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την διεκδίκησή τους.

β) Την έγκριση του Ισολογισμού Έναρξης / Λήξης της Εκκαθάρισης της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Σκιάθου» της 31/03/2014.

γ) Να αναλάβει ο Δήμος Σκιάθου, ως καθολικός διάδοχος, τις υποχρεώσεις προς το, πρώην, προσωπικό της Επιχείρησης, προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, προς προμηθευτές και τρίτους όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις καθώς και τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (προς προσωπικό της επιχείρησης, τρίτους, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία), που ενδεχόμενα προκύψουν και αφορούν την εν λόγω Δημοτική Επιχείρηση που τέθηκε σε εκκαθάριση. Τα ανωτέρω ορίζονται και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με αριθμό 64/2014.

δ) Να αναλάβει ο Δήμος Σκιάθου επίσημα τα πάγια της Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στον ανωτέρω Ισολογισμό Απογραφής Έναρξης Εκκαθάρισης καθώς και στο οικείο Μητρώο Παγίων. Τα εν λόγω πάγια βρίσκονται ήδη σε αποθηκευτικό χώρο του «Δήμο Σκιάθου».

ε) Να απαλλαγούν οι Εκκαθαριστές από τα Καθήκοντά τους.

στ) Τη Λήξη της Εκκαθάρισης της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας Σκιάθου».

ζ) Εξουσιοδοτούμε τη λογίστρια κα Κουτσιαρή Έλενα του Σπυρίδωνα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η επιχείρηση να κλείσει - διαγραφεί από όλα τα οικεία μητρώα (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. – Ε.Φ.Κ.Α., κ.λ.π.).

28. Ανάθεση σε ιδιώτη της ταφής των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Σκιάθου

ΑΔΣ   191/2019     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

Την ανάθεση σε ιδιώτη της ταφής των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Σκιάθου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει ανάλογο μηχάνημα

29. Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία Το 28ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
30. Συγκρότηση επιτροπής για το καθορισμό δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών Το 29ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
31. Συγκρότηση επιτροπής κληροδοτημάτων Το 30ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
32. Συγκρότηση επιτροπής περιβαλλοντικής προστασίας και περιβάλλοντος Το 31ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
33. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών του Δήμου Σκιάθου Το 32ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
34. Συγκρότηση επιτροπής διάνοιξης – μετατόπισης αγροτικών δρόμων Το 33ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
35. Συγκρότηση επιτροπής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και περιπτέρων Το 34ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
36. Συγκρότηση επιτροπής αιγιαλού και παραλιών Το 35ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
37. Συγκρότηση επιτροπής κανονιστικών διατάξεων Το 36ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
38. Συγκρότηση επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων Το 37ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
39. Παραχώρηση κατάλληλου εξοπλισμένου χώρου-γραφείου,εντός του Δημοτικού Καταστήματος με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Παράταξης «ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ «βήμα στο μέλλον» καθώς των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων Το 38ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα
40. Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στον εντός των ορίων του Ο.Τ.226 του Γ’ Τομέα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Σκιάθου χωροθετημένο χώρο (ΦΕΚ 920/τ.Δ/22-9-87) Το 39ο θέμα αναβλήθηκε ομόφωνα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή