ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σκιάθος 30 Οκτωβρίου   2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 39η/2019 έκτακτη ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9963/30-10-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου κας Ματούλας Κ. Παπαδούλια.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Θεοδώρου Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα επτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 4. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 8. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 9. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 10. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 11. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 14. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 15. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 16. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 17. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 3. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Το κατεπείγον της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 έγκειται στο γεγονός ότι με το ανωτέρω Π.Δ. έχει τεθεί ως καταληκτική προθεσμία ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η εκλογή των εκπροσώπων στην ΠΕΔ να διεξαχθεί εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του , ήτοι 31η Οκτωβρίου 2019.

Ομόφωνα ψηφίστηκε ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης.

Με την υπ. αριθ. 166/2019 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει :

Πρακτικό εκλογής εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκιάθου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Η Πρόεδρος, κ. Ματούλα Παπαδούλια, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) για τη δημοτική περίοδο 2019-2023.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Συνδυασμού «Αλλάζουμε ,Θέλουμε και Μπορούμε» :

1 .Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου, έλαβε επτά (7) ψήφους

2. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ έλαβε μηδέν (0) ψήφους .

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Συνδυασμού «ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ-Βήμα στο Μέλλον»:

1. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Αναργύρου, έλαβε εννέα (9) ψήφους (εκλέγεται)

2. Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία του Γιακουμή, έλαβε μηδέν (0) ψήφους .

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ» :

1. Καρπέτας Βάϊος του Ευαγγέλου, έλαβε μία (1)ψήφο.

Από το αποτέλεσμα της διαδικασίας αναδεικνύεται ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου στην Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας ο υποψήφιος εκπρόσωπος από την μειοψηφία:

κ. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Αναργύρου.

Σκιάθος 30 Οκτωβρίου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή