ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 29 Οκτωβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

Η ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, που ήταν προγραμματισμένη για τις

29 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00’μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, ύστερα από την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 9875/25-10-2019 πρόσκληση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου κας Ματούλας Παπαδούλια, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η ημερομηνία για την επόμενη συνεδρίαση θα οριστεί με νέα πρόσκληση.

Σκιάθος 29 Οκτωβρίου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή