ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 30 Σεπτεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8657/23-9-2019 για τακτική συνεδρίαση (35η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/9/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερησίας, 2ο εκτός ημερησίας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο , 6ο, της υπ’ αριθ. πρωτ. 8657/23-9-2019 πρόσκλησης.

-Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα αναβλήθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεοδώρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα εννέα (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 2. Τσανάκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 3. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 4. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 7. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 8. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 13. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 14. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 17. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 18. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 19. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

-Ο κ. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Μελέτη οριστικής οριοθέτησης υδατορεμάτων στον Πλατανιά και στον Τρούλο του Δήμου Σκιάθου των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στα πλαίσια της μελέτης: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ ΤΗΣ   ΣΚΙΑΘΟΥ»

                                       Α.Δ.Σ.   136/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μελέτη οριστικής οριοθέτησης   υδατορεμάτων στον Πλατανιά και στον Τρούλο του Δήμου Σκιάθου των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων στα πλαίσια της μελέτης: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΟΥΣ   ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ»

2.

Λήψη Απόφαση για την εκπροσώπηση του Δήμου Σκιάθου έναντι των

τραπεζικών ιδρυμάτων

Α.Δ.Σ. 137/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, για την υπογραφή σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, εξουσιοδοτείται ο κ. Λιακόπουλος Νικόλαος ,Αντιδήμαρχος.

Β. Για τη χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ορίζεται ο κ. Κανταράκιας Αναστάσιος Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας

Γ. Για την υπογραφή των επιταγών, την μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών, την έκδοση και την παραλαβή εγγυητικών επιστολών από:

 • Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Εθνική Τράπεζα
 • Κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα

Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οι κάτωθι: ο Κανταράκιας Αναστάσιος Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Πατσογιάννη Νικόλαο, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Ταμειακής Υπηρεσίας.

Δ. Για τη χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής για εγχρήγματες ορίζονται οι: Κανταράκιας Αναστάσιος ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Πατσογιάννη Νικόλαο.

Ε. Για την κατάθεση των εισπράξεων του Ταμείου οι εκάστοτε ορισμένοι εισπράκτορες και συγκεκριμένα οι: η Μίχου Κων/νια και ο   Πατσογιάννης Νικόλαος.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3.

Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σκιάθου.

 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ

4. Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 138/2019     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζεται το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου ως εξής:

-Νικόλαος Πασχάλης ,   Πρόεδρος

-Διαμαντής Μαθηνός   με αναπληρωτή τον Ιωάννη Γιαννίτση

-Ιωάννης Τσανάκας με αναπληρωτή τον Νικόλαο Λιακόπουλο

-Ματούλα Παπαδούλια με αναπληρώτρια την Σταματίνα Χονδρονικολή

-Παναγιώτης Διολέττας με αναπληρωτή τον Νικόλαο Πλωμαρίτη

-Μανιώτης Χαράλαμπος του Ιωάννη με αναπληρωτή τον Αντώνιο Γαρυφάλλου του Χαράλαμπου

Ως εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής:

-Ν. Κατσάμπας , Πλωτάρχης Λ.Σ. με αναπληρωτή τον Γρ. Σγάγια, ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ..

Ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Παναγιώτης Διολέττας από την μειοψηφία.

5. Ορισμός Μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας» Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 139/2019 ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζεται το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας» Δήμου Σκιάθου ως εξής:

-Θ. Τζούμας, Δήμαρχος , ως Πρόεδρος

-Εμμ. Πασχάλης του Αναστασίου με αναπληρωτή τον Ι. Γιαννίτση

-Στ. Χονδρονικολή με αναπληρώτρια την Μ. Παπαδούλια

-Ν. Πασχάλης με αναπληρωτή τον Ι. Τσανάκα

-Διαμ. Μαθηνός με αναπληρωτή τον Ν. Λιακόπουλο

-Β. Καρπέτας με αναπληρωτή τον Δημ. Αντωνίτσα

-Δ. Διολέττας με αναπληρώτρια την Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία

-Αλεξίου Ευγενία του Αντωνίου με αναπληρώτρια την Αριστέα

Σεβλιανού του Ιωάννη, δημότες

- Ζήκος Ιωάννης του Σωτηρίου με αναπληρωτή τον Μιχάλη Κυρίμη του Κων/νου, δημότες

-Ζεμπέκης Κων. του Φωτίου με αναπληρώτρια την Δάφνη Ναούμ του Αποστόλου, δημότες

-Ξυλοπόδαρος Δημ. του Ιωάννη με αναπληρώτρια την Φιλίτσα  

Κανταράκια του Δημητρίου

Ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Δημήτριος Διολέττας από την μειοψηφία.

6.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας»

Α.Δ.Σ. 140/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Σκιάθου στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Μαγνησίας»

Ο Αντιδήμαρχος , Ιωάννης Γιαννίτσης με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο

Ιωάννη Τσανάκα.

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ   ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020.

Α.Δ.Σ. 141/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα προγράμματα αθλητισμού χειμερινής περιόδου 2019-2020.

8.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ 984/2019 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΣΟΥ 40,00 ΕΥΡΩ .

Α.Δ.Σ. 142/2019  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή ποσού 40,00 € από τον Χ.Κ. 984/2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή