ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σκιάθος, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

                                                                                  
ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8081/4-9-2019 του συμβούλου, κ. Πασχάλη Νικολάου, του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους για (34η) ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08.09.2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Ο προεδρεύον σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη δημοτικό υπάλληλο κ. Μιχαηλίδου Στυλιανή.

1. Πρακτικό Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεοδώρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 5. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 6. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 7. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 15. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 16. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 17. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 18. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 19. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 20. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 21. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Καρπέτας Βάϊος, εκπροσωπώντας την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Σκιάθου», δήλωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προεδρείου του Δ.Σ. εκφράζοντας την αντίθεσή του με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες αυτές και την ψήφιση του Ν. 4623/2019.

Ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι.

Μετά το πέρας της διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (8.9.2019 - 6.11.2021) :

-Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου

-Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου

-Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή

2. Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεοδώρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Ματούλα Παπαδούλια, ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 5. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 6. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 7. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 15. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 16. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 17. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 18. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 19. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 20. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 21. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη δημοτικό υπάλληλο κ. Μιχαηλίδου Στυλιανή, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου , ήτοι το χρονικό διάστημα από 8. 9.2019 έως 6.11.2021 στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.

Ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Καρπέτας Βάϊος, εκπροσωπώντας την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Σκιάθου», δήλωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών Οικονομικής Επιτροπής καθώς η παράταξή του στερείται δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν , σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά θα παρακολουθεί τις συνεδριάσεις και θα ενημερώνει για τις εξελίξεις έστω και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν είκοσι (20) Δημοτικοί σύμβουλοι.

Συνοψίζοντας, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 8-9-20119 έως 6-11-2021 ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Από την 1η παράταξη

«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε»

Από την 2η παράταξη

«ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ-βήμα στο μέλλον»

1 Αντωνίτσας Γεώργιος ψήφοι 9 Γιαμαρέλος Νικόλαος ψήφοι 11
2 Παπαδούλια Ματούλα ψήφοι 8 Φιλαρέτου Αναστασία ψήφοι 11

Αναπληρωματικά Μέλη:

Από την 1η παράταξη

«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε»

Από την 2η παράταξη

«ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ-βήμα στο μέλλον»

1 Χονδρονικολή   Σταματίνα ψήφοι 1 Κουκουλάκης Θωμάς ψήφοι 4
2 Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία ψήφοι 4

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ   ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή