ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       Σκιάθος, 18 Ιουλίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 6900/18-7-2019 για έκτακτη συνεδρίαση (27η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/7/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο , 2Ο, 3ο, 4ο, της υπ’ αριθ. πρωτ. 6900/18-7-2019 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Το 1ο θέμα αποσύρθηκε ομόφωνα.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημήτριου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 4. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 7. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 8. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 9. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Φεγγερός Νικόλαος του Μενελάου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 3. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 4. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 7. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 8. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 9. Φιλαρέτου Αναστασία
 10. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Εισήγηση για την ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών αποκομιδής οικιακού τύπου απορριμμάτων και την απόρριψη τους στον ΧΥΤΑ Σκιάθου από τις κάτωθι περιοχές: Κοιμητήριο, Αγ. Τριάδα, Καλντερίμι, Καπαδούκα, Αμμουδιά, Καλύβια, Προφήτη Ηλία, Κατσαρού, Καλαμάκι, Κολιό και Αγ. Παρασκευή.

         ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. 2.
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δίμηνης απασχόλησης δύο οδηγών και επτά εργατών).)

Α.Δ.Σ.      112 /2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη των δύο (2) οδηγών (ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων) και επτά (7) εργατών (ΥΕ εργατών καθαριότητας) με σύμβαση ορισμένου χρόνου (δίμηνης απασχόλησης).

 1. 3.
Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Α.Δ.Σ. 113/ 2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση (5η) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

 1. 4.

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 (ΣΑΜΠ 017) για την μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Σκιάθου Π/Υ 170.748,88€       (2019ΜΠ01700000)

Α.Δ.Σ.  114/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 170.748,88€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 (ΣΑΜΠ 017) για την μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Σκιάθου.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή όλων των   απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για τη λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της πράξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή