ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Σκιάθος, 18/7/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

   Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 6772/15-7-2019 για (26η) έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18.7.2019 και ώρα 13:00’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 4. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 5. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 6. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ
 7. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 8. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 9. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 10. Γεωργίου Παναγιώτης – Φώτιος του Ιωάννη
 11. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 2. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 3. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 4. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 7. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 8. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 9. Φιλαρέτου Αναστασία

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Φεγγερός Νικόλαος του Μενελάου προσήλθε πριν από την συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του θέματος και πριν την ψηφοφορία.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ. Π. Βαλασόπουλος , οικονομικός σύμβουλος, κ. Π. Βρουστούρης, ορκωτός λογιστής και κ. Αν. Κανταράκιας, προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2014 Δήμου Σκιάθου (Α.Ο.Ε. 35/2019).

Α.Δ.Σ. 111/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Απολογισμό, Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2014 Δήμου Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή