ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σκιάθος, 31/12/218

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 11381/24-12-2018 για έκτακτη συνεδρίαση (26η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/12/2018 και ώρα 12:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 2. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 3. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 9. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος .

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Ανάκληση της αριθμ. 244/2018 ΑΔΣ περί : «Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου με παραχωρησιούχο και κήρυξης αυτού έκπτωτου λόγω μη τήρησης όρων συμφωνητικού παραχώρησης ενός δημοτικού ακινήτου εμβαδού 74,42 τ.μ. στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, από πλευράς του.»

ΑΔΣ     253/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την αριθμ. 244/2018 ΑΔΣ

2

Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2018.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3

Λήψη απόφασης για παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης στο Δήμο Σκιάθου

ΑΔΣ     254/2018 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση του καθεστώτος Έκτακτης Ανάγκης   Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Σκιάθου για τρεις (3) μήνες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή