ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σκιάθος, 23/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 10286/22-11-2018 για έκτακτη συνεδρίαση (21η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/11/2018 και ώρα 12:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2o, 3o, 4ο, 1ο εκτός ημερησίας,   της υπ’ αριθ. πρωτ. 10286/22-11-2018 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 9. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 10. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 12. Μιτζέλος Γεώργιος του Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 2. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα προσήλθε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου προσήλθε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.

Αναμόρφωση (6η) Π/Υ Δήμου Σκιάθου οικ. έτους   2018.

Α.Δ.Σ. 213/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 6η αναμόρφωση του Π/Υ Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018.

 1. 2.
Λήψη απόφασης για την ίδρυση ΕΠΑΛ Σκιάθου(σχ. η αρ. 36/2018 ΑΔΣ)

Α.Δ.Σ. 214/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος για  την ίδρυση ΕΠΑΛ   Σκιάθου, σύμφωνα με την προηγούμενη 36/2018 ΑΔΣ

 1. 3.

Έγκριση απόφασης 2/2018 Δ.Σ.   του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΝ» Σκιάθου

(Τεχνικό Πρόγραμμα 2018)

Α.Δ.Σ. 215/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθμ. 2/2018 απόφαση του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΝ» Σκιάθου (Τεχνικό πρόγραμμα του 2018)

 1. 4.

Έγκριση απόφασης 3/2018 Δ.Σ.   του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΝ» Σκιάθου

(ΟΠΔ 2018)

Α.Δ.Σ. 216/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθμ. 3/2018 απόφαση του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΝ» Σκιάθου (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ΟΠΔ του 2018).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

                           ΑΡΙΘΜΟΣ και

                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 5.
Μετακίνηση κ. Μίχα Δημητρίου στο Βόλο 27/11/2018 -29/11/2018, για παράσταση σε δίκη που αφορά υπόθεση του Δήμου.

Α.Δ.Σ. 217/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημ. Συμβούλου κ. Μίχα Δημητρίου που θα πραγματοποιηθεί στις

27/11/2018 από Σκιάθο για Βόλο, και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 29/11/2018 και κατανέμει ποσό 260,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή