ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σκιάθος, 16/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9117/16-10-2018 για έκτακτη συνεδρίαση (18η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/10/2018 και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα τέσσερις (14) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 9. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 10. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 13. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 14. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου προσήλθε πριν από την έγκριση του κατ’ επείγοντος .

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη προσήλθε πριν την συζήτηση το 1ου θέματος.

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 1ου θέματος.

Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Έγκριση απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «Τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου έτους 2018»

Α.Δ.Σ. 187/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου έτους 2018.

 1. 2.

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Α.Δ.Σ. 188/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης, για την στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή