ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Σκιάθος, 14/8/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                    

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 7255/9-8-2018 για τακτική συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/8/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο εκτός ημερησίας, 2o εκτός ημερησίας , 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, της υπ’ αριθ. πρωτ. 7255/9-8-2018 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δέκα τρείς (13 ) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 7. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 8. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 9. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 13. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 4. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου προσήλθε κατά την έναρξη της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου προσήλθε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη αποχώρησε κατά την διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου αποχώρησε μετά το πέρας της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου αποχώρησε μετά το πέρας της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Αίτημα αρχικής πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2018– 2019 συμμετέχοντας στην Αρ.Πρωτ. Πρόσκληση 5180/14-6-2018 εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ.

ΑΔΣ   146 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόληψη ενός/μιας   Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου, κατηγορίας ΔΕ, έως και την 31 Ιουλίου 2019.

Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τους κωδικούς: Κ.Α.60-6041 με το ποσό των 1.020€ μηνιαία και τον Κ.Α. 60-6054 με το ποσό των 260€ μηνιαία.

2

Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας , για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Σκιάθου. (277/2018   ΑΟΕ)

ΑΔΣ   147 /2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 4η αναμόρφωση του π/υ του οικ. έτους 2018   (277/2018 ΑΟΕ)

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ      και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3 Έγκριση του Π/Υ του ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΝ)   Δήμου Σκιάθου .

               ΑΔΣ   148 /2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει μεν τον π/υ του ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΝ) ,χωρίς απόλυτη πλειοψηφία δε, που την καθιστά μη ισχυρή.

4 Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τους πεσόντες ναυτικούς του υποβρυχίου «Κατσώνης» και κατανομής ποσού 4.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.    

                        ΑΔΣ   149/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διοργάνωση εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τους πεσόντες ναυτικούς του υποβρυχίου «Κατσώνης» και την κατανομή ποσού 4.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

   Η διάθεση της πίστωσης του ποσού στον Κ.Α.Ε. 00-6443 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης, η ανάθεση των επιμέρους εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών για την υλοποίηση των εκδηλώσεων θα γίνει από τον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

5 Έγκριση διοργάνωσης του 7ου Διεθνούς Ορεινού Ημιμαραθωνίου «Στα μονοπάτια του Παπαδιαμάντη» σε συνεργασία με την ποδηλατική ομάδα «Skiathos Mountain Bikes, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου» και κατανομής ποσού 3.650,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.      

                        ΑΔΣ     150/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διοργάνωση του 7ου Διεθνούς Ορεινού Ημιμαραθωνίου «Στα μονοπάτια του Παπαδιαμάντη» σε συνεργασία με την ποδηλατική ομάδα «Skiathos Mountain Bikes, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου» και την κατανομή ποσού 3.650,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 με τίτλο έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4555/2018.    

   Η διάθεση της πίστωσης του ποσού στον Κ.Α.Ε. 15-6472 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης, η ανάθεση των επιμέρους εργασιών, υπηρεσιών και προμηθειών για την υλοποίηση της διοργάνωσης θα γίνει από τον Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018.

6

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ- ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018.

ΑΔΣ     151/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

ΣΥΣΤΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ- ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ως εξής:

(Δεν προέκυψε πρόταση από την μειοψηφία)

1. Μίχας Δημήτριος με αναπληρωτή τον Γιολδάση Δημήτριο

2. Αναγνώστου Νικόλαος με αναπληρωτή τον Διολέττα Παναγιώτη

3. Πασχάλης Απόστολος με αναπληρωτή τον Θεοδώρου Γεώργιο

7 Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης (Χρ. Χειμώνας)

ΑΔΣ 152/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος ως αναπληρωματικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης (Χρ. Χειμώνας) , από τον κ. Ι. Σταματά.

8 Αντικατάσταση μελών   της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου

ΑΔΣ 153/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίστανται: το τακτικό μέλος της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου –Λυκείου κ. Ελ. Βιολέττας από τον κ. Δ. Μίχα και το αναπληρωματικό μέλος ο κ. Γ. Κωνσταντόπουλος από τον κ. Π. Διολέττα.

9 Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Τουριστικής ανάπτυξης & Προβολής.    

ΑΔΣ 154/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται το αναπληρωματικό μέλος κ. Ελ. Βιολέττας από τον κ. Απ. Πασχάλη και ορίζεται αναπληρωματική του κ. Αθ. Ζλατούδη η κα Χαραλαμπία Πασχάλη.

10 Αντικατάσταση μελών   της Επιτροπής Κανονιστικών Διατάξεων.  

ΑΔΣ 155/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίστανται: το τακτικό μέλος κ. Γ. Κωνσταντόπουλος από τον κ. Δ. Μίχα και το αναπληρωματικό μέλος κ. Ελ. Βιολέττας από τον κ. Ι. Σταματά.

11 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

ΑΔΣ 156 /2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα υποβληθέντα (14) πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

12

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε.

ΑΔΣ 157/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κ.υ.ε.:

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου (KAHLUA) στην Αμμουδιά Σκιάθου

13

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε.

ΑΔΣ 158/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κ.υ.ε.:

BBC ARENA MON. IKE (MIKRO BBC) στην Αμμουδιά Σκιάθου

14

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε.

ΑΔΣ 159/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στο κ.υ.ε.:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. (JAGUAR) στο Παλιό Λιμάνι Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή