ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σκιάθος, 18/7/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 6586/17-7-2018 για έκτακτη συνεδρίαση (12η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/7/2018 και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 6. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 9. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 10. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 11. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 6. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 9. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

-Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος , πριν την τελική ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα τροποποίησης σύμβασης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2018, κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, σε συμμόρφωση με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 31/2018.

Α.Δ.Σ. 130/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει την αναγκαιότητα της τροποποίησης της υφιστάμενης σύμβασης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των   πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2018 , κατά το άρθρο 132 του νόμου 4412/2016                            και

Β. Εξουσιοδοτεί την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ώστε να συντάξει τους όρους για την τροποποίηση της υπάρχουσας σύμβασης και να διαθέσει την απαιτούμενη πίστωση .

 1. 2.

Α) Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες) σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016

Β)     Ψήφιση πίστωσης ποσού 64.570,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 του προϋπολογισμού οικ.  έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης των εκδηλώσεων.

Γ) Καθορισμός της τιμής του εισιτηρίου για την κάθε εκδήλωση.

 

Α.Δ.Σ. 131/2018 ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Εγκρίνει την διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες) σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016

                                                                                                                                                                                                                                               

2)Εγκρίνει:

-Την απ’ ευθείας ανάθεση της συναυλίας στην Elegant activities ΙΚΕ, που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοικτό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρο στο Μπούρτζι, που θα διοργανωθεί στις 31/07/2018, από τον καλλιτέχνη, Λευτέρη Πανταζή, έναντι του ποσού των 10.800 ευρώ και με τιμή εισιτηρίου

-Την απ’ ευθείας ανάθεση της συναυλίας στον Δημήτριο Κολιαδήμα, που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοικτό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρο στο Μπούρτζι, που θα διοργανωθεί στις 06/08/2018, από την καλλιτέχνιδα Γλυκερία , έναντι του ποσού των 11.820 ευρώ και με τιμή εισιτηρίου

-Την απ’ ευθείας ανάθεση της συναυλίας στον Τουρκάκη Κωνστανίνο Ξενοφών, που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοικτό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρο στο Μπούρτζι , που θα διοργανωθεί στις 10/08/2018, από τον καλλιτέχνη Μάριο Φραγκούλη, έναντι του ποσού των 16.680 ευρώ και με τιμή εισιτηρίου

-Την απ’ ευθείας ανάθεση της συναυλίας στον ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε, που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοικτό Θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρο στο Μπούρτζι, που θα διοργανωθεί στις 20/08/2018, από την καλλιτέχνιδα Ελένη Βιτάλη, έναντι του ποσού των 12.540 ευρώ και με τιμή εισιτηρίου

3) Ψηφίζει ι πίστωση ποσού 51.840,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εκδηλώσεων (συναυλιών).

4) Ψηφίζει πίστωση ποσού 12.030,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15-6471 για την παροχή της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των συναυλιών που θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μπούρτζι, σύμφωνα με το άρθρο 118 ν.4412/2016

5) Ψηφίζει πίστωση 700,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15-6471 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 για την εκτύπωση αφισών και διαφημιστικού υλικού στο πλαίσιο διοργάνωσης των συναυλιών, σύμφωνα με το άρθρο 118 ν.4412/2016

6)Καθορίζει τιμή εισιτηρίου για όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις ως εξής :

επτά   ευρώ (7,00 €), ενώ για τα παιδιά κάτω των 12 ετών τρία ευρώ (3,00 €).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή