ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Σκιάθος, 30/05/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4631/25-5-2018 για τακτική συνεδρίαση (10η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο   της υπ’ αριθ. πρωτ. 4631/25-5-2018 πρόσκλησης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρείς (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 7. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 8. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 9. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 2. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 3. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 4. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 5. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 6. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε κατά  την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε μετά  την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος αποχώρησε μετά  την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία  αποχώρησε πριν  την συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

Λήψη απόφασης σχετικά με την  αναγκαιότητα να ανατεθεί σε ιδιώτη η παροχή υπηρεσιών για τη «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σκιάθου»

 

Α.Δ.Σ.  93/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Διαπιστώνει την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών για τη «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), με την διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού, σύμβασης διάρκειας 24 μηνών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6142.01 με το ποσό των

487.756,13 ευρώ.

Η δημοπρασία και οι όροι αυτής αποτελούν μέριμνα της Οικονομικής Επιτροπής.

2

Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου (141/2018 ΑΟΕ)

Α.Δ.Σ.   94 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 (Α’ τρίμηνο 2018)

3

Έγκριση της 2ης  κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 €  στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 15913/2-5-2018 απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές

Α.Δ.Σ.       95 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 €  στο Δήμο Σκιάθου για απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Σχολική Επιτροπή Α’/ βάθμιας Εκπαίδευσης 10.392,58 € (66%)

Σχολική Επιτροπή Β’ /βάθμιας Εκπαίδευσης    5.353,76 € (34%)

4

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη της απομάκρυνσης των στρωμάτων  λόγω  ανακύκλωσης

Α.Δ.Σ.    96/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να ανατεθεί σε ιδιώτη η απομάκρυνση των στρωμάτων , εκτός Σκιάθου για την  ανακύκλωση τους.

5 Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 2β του Ν 4479/2017 (ΦΕΚ 94/29-06-2017 τεύχος Α’).

Α.Δ.Σ.      97/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ένταξή των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου στις κατηγορίες που αναφέρει ο σχετικός πίνακας της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας  σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017:

α) Δημοτικό Στάδιο Σκιάθου-  κατηγορία ΟΜΑΔΑ Α2,

 β) Κλειστό γήπεδο Καλαθοσφαίρισης& Πετοσφαίρισης - κατηγορία ΟΜΑΔΑ Δ

6 Εξέταση αίτησης περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου

Α.Δ.Σ.     98   /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αίτηση περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού

της ΔΕΔΔΗΕ εντός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου, στην

 περιοχή / οδό Επιφ. Δημητριάδη όπισθεν Εθνικής Τράπεζας.

7 Έγκριση μετατόπισης στύλου του δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου, θέση Φτελιά

Α.Δ.Σ.     99   /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μετατόπιση στύλου του δικτύου δημοτικού

φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου, θέση Φτελιά.

8

α.  Διοργάνωση συνεδρίου σε συνεργασία με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος με θέμα «Μετανάστευση – Πρόσφυγες – Ασυνόδευτα Ανήλικα», που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου «Skiathos Palace» από 01 έως και 03/06/2018.

β.  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον Κ.Α.Ε. 00-6442 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 στο πλαίσιο της διοργάνωσης του συνεδρίου

Α.Δ.Σ.     100 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Διοργάνωση συνεδρίου σε συνεργασία με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος με θέμα «Μετανάστευση – Πρόσφυγες – Ασυνόδευτα Ανήλικα», που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου «Skiathos Palace» από 01 έως και 03/06/2018.

Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον Κ.Α.Ε. 00-6442 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018

9  Έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στη Βερόνα Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop.

Α.Δ.Σ.    101 /2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη διαφημιστική δράση (workshop) του Δήμου Σκιάθου στη βερονα  Ιταλίας στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και

 Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική δράση(workshop)  του Δήμου Σκιάθου στη ΒΕΡΟΝΑ  Ιταλίας.

10

Έγκριση της διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο περιοδικό  FAMILY TRAVELLER στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.900,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο  περιοδικό  FAMILY TRAVELLER.

Α.Δ.Σ.   102 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο περιοδικό  FAMILY TRAVELLER στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και

Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.900,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο  περιοδικό  FAMILY TRAVELLER.

11

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΣ σχετικά με «χρέωση της χρήσης αποχέτευσης του αεροδρομίου Σκιάθου». 

Α.Δ.Σ.  103 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθμ. 1/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΣ σχετικά με «χρέωση της χρήσης αποχέτευσης του αεροδρομίου Σκιάθου». 

12

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.150,00 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ Κ.Α.Ε.  15-6471 ΤΟΥ Π/Υ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.

Α.Δ.Σ.   104 /2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης

 «ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ»

Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.150,00 ευρώ στον  Κ.Α.Ε.  15-6471 του  Π/Υ οικ. έτους  2018 για την κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης

13 Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό των 353,11 ευρώ. (Α.Ν.)

Α.Δ.Σ.    105/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή του (ως αχρεωστήτως καταβληθέντος)ποσού των  353,11 ευρώ. (Αικατερίνη Νικολάου).   Το ποσό των 353,11 ευρώ θα επιβαρύνει τον κωδικό εξόδων ''00.8261.01'' του προϋπολογισμού έτους 2018.

14

Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τον ανταποκριτή του ΟΑΕΔ.

Α.Δ.Σ.    106/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τον ανταποκριτή του ΟΑΕΔ, για  ένα  έτος, ήτοι μέχρι 30/6/2019.

15 Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

                         Α.Δ.Σ.     107/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει  και  τα  13 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής

16 Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής

Α.Δ.Σ.     108/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στα κ.υ.ε. σύμφωνα με  την  αρ. 4394/21-5-2018  εισήγηση  της  Υπηρεσίας.

17 Μετακινήσεις (Φ. Κοφινάς)

Α.Δ.Σ.    109/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά τη  (με χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) δικαιολογημένη μετακίνηση  του Δημ. Συμβούλου Κοφινά Φωτίου του Ιωάννη από Σκιάθο για  Λάρισα  στις 2-3/5/2018. Επιστροφή στη Σκιάθο 4/5/2018.

Ψηφίζει πίστωση ποσού 198,80 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 του

προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή