ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σκιάθος, 08 Μαΐου 2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3902/8-5-2018 για έκτακτη συνεδρίαση () του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/05/2018  και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11)  και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 7. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 8. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 9. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 10. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 11. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 2. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή 
 3. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 4. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου προσήλθε πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Ζλατούδης αποχώρησε  πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη  απόφασης  για  την αποδοχή της Πρόσκλησης ΙΙΙ  για την υποβολή  προτάσεων  προκειμένου να ενταχθεί ο Δήμος στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών.

Α.Δ.Σ.  89/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  την Πρόσκληση  ΙΙΙ για την υποβολή  προτάσεων  προκειμένου να ενταχθεί ο Δήμος στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών.

 

1)Διοργάνωση του Δήμου Σκιάθου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βετεράνων Αθλητών τένις σε συνεργασία με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Σκιάθου

2) Έγκριση πίστωσης 1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ  15-6473 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  για τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βετεράνων Αθλητών τένις στη Σκιάθο.

Α.Δ.Σ.  90/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη διοργάνωση, του Δήμου Σκιάθου,  του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βετεράνων Αθλητών τένις σε συνεργασία με τον Όμιλο Αντισφαίρισης Σκιάθου

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ  15-6473 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  για τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Βετεράνων Αθλητών τένις στη Σκιάθο.

  Μετακινήσεις (Απ. Πασχάλης)

Α.Δ.Σ.  91/2018  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημ. Συμβούλου Απ. Πασχάλη στο Βόλο  στις

10-11/5/2018.  Επιστροφή στις  12/5/2018.

Ψηφίζει ι πίστωση ποσού 280,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή