ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Σκιάθος,  02/05/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3614/26-4-2018 για τακτική συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/4/2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:1ο εκτός ημερησίας διάταξης, 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο   της υπ’ αριθ. πρωτ. 3614/26-4-2018 πρόσκλησης.

Το 9ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρείς (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 7. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 8. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 9. Διολέττας Παναγιώτης του Κων/νου
 10. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 11. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 12. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 2. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 3. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία προσήλθε κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε μετά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε προσωρινά κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε προσωρινά κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος αποχώρησε προσωρινά κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος επανήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος επανήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε προσωρινά κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ επανήλθε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος επανήλθε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Αίτημα αρχικής πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2017 – 2018 συμμετέχοντας στην αρ.πρωτ. 5122/23-05-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ.

Α.Δ.Σ.  67/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόληψη ενός/μιας   Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου, κατηγορίας ΔΕ, έως και την 31 Ιουλίου 2018.

Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τους κωδικούς: Κ.Α.60.6041 με το ποσό των 1.020€ μηνιαία και τον Κ.Α. 60.6054 με το ποσό των 260€ μηνιαία.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή  MH ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  ΑΡΑΡΑ ΗΛΙΑ, ΚΑΡΒΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΦΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Α.Δ.Σ.  68/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και των μισθωτών : ΑΡΑΡΑ ΗΛΙΑ, ΚΑΡΒΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΦΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ  για ένα έτος  και με προσαύξηση στο μίσθωμα 15%.

3.

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής,  οικ. έτους  2017.(εξ’ αναβολής)

Α.Δ.Σ.  69/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό της Σ.Ε. Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου οικονομικού έτους 2016.

4.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (11/2018 ΑΔΣ) . (εξ’ αναβολής)

Α.Δ.Σ.  70/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής για επιλογή της alpha bank  ως η  συμφερότερη  προσφοράς, έπειτα από αξιολόγηση  της Επιτροπής.

5.

Αποδοχή η μη των προτάσεων της αριθ.  2ης /2018, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου  της υπ΄ αριθ. 2/2018 απόφασης της  2ης/2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της    προσφεύγουσας  κ. Καζή Ουρανίας.

Α.Δ.Σ.  71/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου (απ. 2/2018 της 2ης Συνεδρίασης) για μείωση του προστίμου κατά 50% της προσφεύγουσας .

6.

Α) Έγκριση συνδιοργάνωσης Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα:

«Ο Παπαδιαμάντης, διαλέγεται με τους Μαθητές »,

που θα πραγματοποιηθεί στις 03/05 και 05/05/2018

Β) Ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης της εκδήλωσης.

Α.Δ.Σ.  72/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση του μαθητικού  συνεδρίου με θέμα:  «Ο Παπαδιαμάντης, διαλέγεται με τους Μαθητές »,

Ψηφίζει  πίστωση ποσού 650,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-6471 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

7.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 242/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Σ.  73/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την αρ. 242/2017 ΑΔΣ , σύμφωνα με την εισήγηση.

8.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140/2018 ΑΟΕ σχετικά με :

«Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αρ. 75/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την προσθήκη τμήματος  αιγιαλού στη θέση Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου καθώς και την περαιτέρω παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου  των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο «ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ» (πλην της παρ. 1,4,6) της αρ. 4622/2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑΔ ΑΕ, του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους με σύναψη σύμβασης παραχώρησης ,έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά   στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, για  4 έτη  με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης στις 31-12-2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 4622/2016 σύμβασης παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν  τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού».  

Α.Δ.Σ.  74/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την συμπλήρωση της αρ. 75/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την προσθήκη τμήματος  αιγιαλού στη θέση Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου καθώς και την περαιτέρω παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου  των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο «ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ» (πλην της παρ. 1,4,6) της αρ. 4622/2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑΔ ΑΕ, του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους με σύναψη σύμβασης παραχώρησης ,έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά   στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, για  4 έτη  με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης στις 31-12-2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 4622/2016 σύμβασης παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν  τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού.

9.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 139/2018 ΑΟΕ σχετικά με :

 «Τροποποίηση της αρ.174/2017 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου προσθέτοντας  το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη   επιχείρηση στη θέση Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου  για το έτος 2018».  

Α.Δ.Σ.  75/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 174/2017 ΑΔΣ προσθέτοντας το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση στη θέση Κτήμα Κουκουναριών  Σκιάθου  για το έτος 2018 ΜΕ 70€/τ.μ. .  

10.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 134/2018 ΑΟΕ σχετικά με :

«α) Έγκριση της δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Σκιάθου», β) ανάληψη της υποχρέωσης και διάθεση των σχετικών πιστώσεων συνολικού ποσού 73.814,60 € που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30-6662.11 με το ποσό των 67.955,60 € και τον ΚΑΕ 30-6662.01 με το ποσό των 5.859,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2018, γ)καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας , δ)έγκριση της αρ. 1/2018 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και ε)καθορισμός των όρων του  διαγωνισμού» 

ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

11. Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Διευθέτησης Κυκλοφορίας, Σήμανσης & Ασφάλειας στα διανοιγμένα ρυμοτομούμενα τμήματα έμπροσθεν των Ο.Τ. 200, 201, 205, 207 του Γ’ Τομέα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Σκιάθου.

Α.Δ.Σ.  76/2018   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  την  κυκλοφοριακή μελέτη Διευθέτησης Κυκλοφορίας, Σήμανσης & Ασφάλειας στα διανοιγμένα ρυμοτομούμενα τμήματα έμπροσθεν των Ο.Τ. 200, 201, 205, 207 του Γ’ Τομέα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Σκιάθου.

12. Έκφραση βούλησης του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή εφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος σε πάσχοντα, άπορο συμπολίτη μας.

Α.Δ.Σ.  77/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για την παροχή εφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος σε πάσχοντα, άπορο συμπολίτη μας.

13.

Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης του 8ου Ποδηλατικού Γύρου Σκιάθου      και

Ψήφιση πίστωσης 950,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ  15-6472 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 για τη διοργάνωση του 8ου Ποδηλατικού Γύρου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ.  78/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  διοργάνωση του 8ου Ποδηλατικού Γύρου Σκιάθου      και

Ψηφίζει  πίστωση ποσού  950,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ  15-6472 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.

14.

Έγκριση αιτήματος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής προς το Δήμο Σκιάθου για δωρεά 1) 12 (Δώδεκα) PROJECTORS 2) 12 (Δώδεκα) Βάσεις Τοίχου 3) 8 (Οκτώ) Διαδραστικούς Πίνακες.

Α.Δ.Σ.  79/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτημα της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής προς το Δήμο Σκιάθου για δωρεά : 1) 12 (Δώδεκα) ROJECTORS, 2) 12 (Δώδεκα) Βάσεις Τοίχου,  3) 8 (Οκτώ) Διαδραστικούς Πίνακες

-Η διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας θα ολοκληρωθεί με μέριμνα  της Οικονομικής Επιτροπής.

15.

Εξέταση αιτήματος της Διολέττα Ερουλίας για αντικατάστασή της από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.

Α.Δ.Σ.  80/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται  το μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ  Σκιάθου  Διολέττα Ερουλία , από τον  κ. Θωμά Μπακαρό .

16. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

                         Α.Δ.Σ.  81/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει  και  τα  14 πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής

17. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής

Α.Δ.Σ.  82/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής στα κ.υ.ε. σύμφωνα με  τις αρ. 3471/2018 και 3630/2018   εισηγήσεις  της  Υπηρεσίας.

18. Μετακινήσεις  (Γιαννίτσης)

Α.Δ.Σ.  83/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά τη  (με χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) δικαιολογημένη μετακίνηση  του Αντιδημάρχου κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνου του Σπυρίδων από Σκιάθο για  Βόλο στις 24-26/4/2018

Ψηφίζει πίστωση ποσού 310,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018.

19. Μετακινήσεις  (Πατσάς)

Α.Δ.Σ.  84/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημ. Συμβούλου Πατσά Ιωάννη, στο Βόλο στις 2/5/2018 για να παρευρεθεί  3-4/5/2018  στο Μαθητικό συνέδριο

Ψηφίζει πίστωση ποσού 420,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018.

20. Μετακινήσεις  (Τρακόσας)

Α.Δ.Σ.  85/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Προέδρου Δημ.Συμβουλίου κ. Τρακόσα Θεοδόσιου στο Βόλο στις 2/5/2018 για να παρευρεθεί  3-4/5/2018  στο Μαθητικό συνέδριο

Ψηφίζει πίστωση ποσού 360,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018.

21. Μετακινήσεις  (Θεοδώρου)

Α.Δ.Σ.  86/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του  Δημοτικού Συμβούλου Θεοδώρου Γεωργίου στο Βόλο στις 2/5/2018 για να παρευρεθεί  3-4/5/2018  στο Μαθητικό συνέδριο

Ψηφίζει πίστωση ποσού 360,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018.

22. Μετακινήσεις (Φ. Κοφινάς)

Α.Δ.Σ.  87/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά τη  (με χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) δικαιολογημένη μετακίνηση  του Δημ. Συμβούλου Κοφινά Φωτίου του Ιωάννη από Σκιάθο για  Λάρισα  στις 24-26/4/2018.

Ψηφίζει πίστωση ποσού 206,20 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018.

23 Μετακινήσεις (Δήμαρχος)

Α.Δ.Σ.  88/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του  Δημάρχου, κ.Δημ.  Πρεβεζάνου στην Αθήνα από 1-3/5/2018 σύμφωνα με την από 30/4/2018 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού 400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή