ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Σκιάθος, 28 Νοεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                             

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 9786/18.11.2016 για τακτική συνεδρίαση (20η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  25.11.2016 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2ο εκτός ημερήσιας, 3ο εκτός ημερήσιας, 4ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο της υπ’ αριθ. 9786/18.11.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.

 • Το 8ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος απουσίαζε και νομίμως αναπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Ηλία Σταμέλο.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρείς (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 8. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 9. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 10. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 11. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 12. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)
 1. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 3. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε και αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε και αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση και επανήλθε μετά την ψήφιση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος αποχώρησε μετά την ψήφιση του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (294/2016 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 231/2016  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

  Έγκριση της  χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Παιδικού Σταθμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 500€ στον ΚΑΕ 15-6471.

Α.Δ.Σ. 232/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκριση της εκδήλωσης.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

500,00στον ΚΑΕ 15-6471.

  Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας και εκδήλωσης αφιερωμένης στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και ψήφιση πίστωσης 400 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6431 και 400 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6433 για την κάλυψη της δαπάνης

Α.Δ.Σ. 233/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκριση της συνδιοργάνωσης.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

400,00στον ΚΑΕ 00-6431 και

400,00 στον ΚΑΕ 00-6433.

  Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 234/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί ανανέωση άδειας λειτουργίας

 μουσικής σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου (OLD PORT).

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφασης της 4ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 235/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις της υπ’ αριθμ. 4ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

  Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 5/2016 απόφασης της 4ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 236/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις της υπ’ αριθμ. 4ης/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

  Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9772/18.11.2016 αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 237/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.883,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6735 για την επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Σκιάθου.

  Εξέταση αιτήματος της ΔΕΥΑΣ για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων ύδρευσης στην περιοχή των Κουκουναριών.

Α.Δ.Σ. 238/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει τη βούληση για παραχώρηση των εγκαταστάσεων στη ΔΕΥΑΣ.

  Έγκριση της 4ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με τη χρηματική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 239/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 για την κάλυψη χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

Α.Δ.Σ. 240/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.500,00 στον Κ.Α.Ε. 15-6471.

  Εγγραφές - διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 241/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

  Μετακινήσεις

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

                                                                                                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή