ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος, 3 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8352/29.09.2016 για έκτακτη συνεδρίαση (18η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30.09.2016 και ώρα 19:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή

 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου

 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου

 5. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

 8. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευάγγελου

 9. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χριστοφόρου

 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

 12. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

 2. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου

 3. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

 4. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

 5. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

 6. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

 7. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος.

 

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Κανονισμός υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 200/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Κανονισμό υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Σκιάθου.

  Καθορισμός τελών διαφήμισης

Α.Δ.Σ. 201/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τις κατηγόριες διαφήμισης καθορίζοντας και τα αντίστοιχα τέλη.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α. 00.6431 για τη προμήθεια έντυπου διαφημιστικού υλικού για την τουριστική προβολή του Δήμου Σκιάθου σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Α.Δ.Σ. 202/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

4.500,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή