ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 30 Ιουνίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 5293/24.06.2016 για τακτική συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  29.06.2016 και ώρα 20:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2ο εκτός ημερήσιας, 2ο, 3ο, 4ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο,10ο11ο12ο, 15ο, 16ο της υπ’ αριθ. 5293/24.06.2016 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 1ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.
 • Το 5ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.
 • Το 13ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.
 • Το 14ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 4. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 6. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 7. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 8. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 10. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 11. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 12. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 2. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 3. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 4. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ.Πατσάς Ιωάννης προσήλθε πριν από την προ ημερήσιας συζήτηση και αποχώρησεκατά την προ ημερήσιας συζήτηση. 
 • Ο κ.Πασχάλης  Απόστολος προσήλθε κατά την προ ημερήσιας συζήτηση.
 • Ο κ. Σταμέλος Ηλίαςαποχώρησεκατά την προ ημερήσιας συζήτηση. 
 • Ο κ.Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε μετά την ψήφιση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 88/2016 ΑΔΣ και  λήψη νέας απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου οικονομικού έτους 2016

Α.Δ.Σ. 136/2016   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ακυρώνει τη υπ’ αριθμ. 88/2016 ΑΔΣ και εγκρίνει τη 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο «CLLD/LEADER Νομού Μαγνησίας».

Α.Δ.Σ. 137/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο «CLLD/LEADER Νομού Μαγνησίας.

 

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για έγκριση της επέκτασης δικτύου του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Πλάκες».

Α.Δ.Σ. 138/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επέκταση του δικτύου του δημοτικού φωτισμού.

 

Έκφραση γνώμης για την εκτέλεση έργων στον αιγιαλό και συνεχόμενο θαλάσσιο χώρος το Βρωμονέρι Πηλίου και Αγία Ελένη Σκιάθου για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου στο δίαυλο Πηλίου.

Α.Δ.Σ. 139/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση έργων στον αιγιαλό και συνεχόμενο θαλάσσιο χώρος για την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδίου.

 

Έγκριση χορήγησης άδειας για τοποθέτηση καμπίνων Γ2 σε αντικατάσταση των ΚΚ 201 (Τρούλος) 203 (Αγ. Παρασκευή – Πλατανιάς) & 301 (Κουκουναριές) και κατασκευή υποδομής του προς αντικατάσταση ΚΚ 103 (Τρούλος) του παρόχου «ΟΤΕ Α.Ε.».

Α.Δ.Σ. 140/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια στον πάροχο «ΟΤΕ Α.Ε.» για τοποθέτηση καμπίνων σε αντικατάσταση και κατασκευή υποδομής του προς αντικατάσταση.

 

Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» για την πενταετή συντήρηση του λογισμικού του ΚΕΠ Υγείας.

Α.Δ.Σ. 141/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΕΔΔΥΠΠΥ για την πενταετή συντήρηση του λογισμικού του ΚΕΠ Υγείας.

 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που λειτουργεί ως αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού.

Α.Δ.Σ. 142/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης κτηρίου που λειτουργεί ως αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού για 4 ακόμη έτη και με μηνιαίο μίσθωμα 712€.

 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου για το Κ.Α.Π.Η.  Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 143/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην παραταθεί η μίσθωση κτηρίου για το Κ.Α.Π.Η.  Σκιάθου.

 

Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 144/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών έτους 2016.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.500,00 συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ στον Κ.Α.E. 00-6431 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλίακαι Ελβετία.

Α.Δ.Σ. 145/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.500,00 στον Κ.Α.E. 00-6431.

 

Εγγραφές - διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 146/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 147/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ) στην περιοχή  ΠΕΡΙΦ. ΟΔΟΣ έναντι υπεραγοράς Μαρινόπουλου στη Σκιάθο, του AVDIAJ  SHKELQIM τουABIL.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 148/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ στη Σκιάθο,της ΒΒC ΑΡΕΝΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ.

 

Ανανέωση  άδειας  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Α.Δ.Σ. 149/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί ανανέωση  άδειας  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη ΚΟΥΛΑΝΓΚΑ ΑΓΚΝΙΕΣΚΑ του ΓΙΑΝ ΕΝΤΒΑΡΝΤ.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 150/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικάτη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στη Λάρισα από τις 3.6.2016 - 4.6.2016 για συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 151/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικάτη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στην Αθήνα από τις 7.6.2016 - 8.6.2016 για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης στον Δήμο μας της χρήσης αιγιαλού και παραλίας Κουκουναριών.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 152/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στην Αθήνα από τις 5.7.2016 -7.2016 για συνάντηση στην ΚΕΔΕ και κατόπιν από τις 8.7.2016 - 9.7.2016 στη Σκόπελο για τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

                                                                                                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή