ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 27 Ιουνίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 5291/24.06.2016 για έκτακτη συνεδρίαση (12η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  24.06.2016 και ώρα 12:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 6.  Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 8. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 12. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 2. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 3. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 8. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος.
 

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για πρόσληψη οκτώ ΥΕ εργατών – πυροφυλάκων διάρκειας δύο μηνών

Α.Δ.Σ. 135/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων για το έτος 2016 με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας  δύο (2) μηνών ως ΥΕ Εργάτες - Πυροφύλακες

                                                                                                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή