ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, Ιουνίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4701/08.06.2016 για έκτακτη συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  08.06.2016 και ώρα 13:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 5.  Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 8. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 10. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 11. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 12. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 3. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 6. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 7. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος απουσίαζε και νομίμως αναπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Ηλία Σταμέλο.

 

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την αποδοχή της με αρ.πρωτ. 4622/2016 σύμβασης παραχώρησης σχετικά με την χρήση αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν του ακινήτου «Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου», μεταξύ της ΕΤ.Α.Δ. και του Δήμου Σκιάθου, τον καθορισμό  του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης της προαναφερθείσας παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν  τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού, και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους, καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτική σχέσης έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία.(144/2016 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 132/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει την υπ’ αρ.πρωτ. 4622/2016 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. και του Δήμου Σκιάθου.

Β) Μεταβιβάζει την εκμετάλλευση - υπομίσθωση χρήσης έως και τις 31.10.2016 σε τρίτους καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου, που απορρέουν από το άρθρο ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ (πλην της παρ. 1,4,6) της σύμβασης και καθορίζει τα τμήματα κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων - θαλασσίων μέσων αναψυχής – αναψυκτηρίων - περιπτέρων (παρακάτω πίνακες 1,2,3).

Γ) Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τα τμήματα που πρόκειται να δημοπρατηθούν.

Δ) Απορρίπτει την αίτηση της εταιρείας ΜΑΝΔΡΑΚΙ Α.Ε.

Ε) Αποφασίζει τη μη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες .

 

Λήψη απόφασης για διαγραφή κύριας οφειλής ποσού 13.787,19 € (με προσαυξήσεις) της Βουτση Συραϊνώς του Ιωάννη λόγω λάθους εγγραφής ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη.

Α.Δ.Σ. 133/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή κύριας οφειλής ποσού 13.787,19 € (με προσαυξήσεις) της Βουτση Συραϊνώς.

 

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη Αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθο

Α.Δ.Σ. 133/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση περαίωσης της μελέτης

                                                                                                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή