ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος, 26 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4026/20.05.2016 για τακτική συνεδρίαση (10η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25.5.2016 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο11ο12ο, 13ο, 14ο της υπ’ αριθ. 4026/20.05.2016 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 4ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή

 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου

 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

 5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

 6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

 7. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου

 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

 9. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

 10. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

 11. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

 2. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

 3. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

 4. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

 5. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

 6. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κΠατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ.Βιολέττας Ελευθέριοςπροσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος αποχώρησε μετά την προ ημερησίας συζήτηση, επανήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος και αποχώρησε μετά τη ψήφιση του.

 • Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης αποχώρησε μετά την προ ημερησίας συζήτηση και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος.

 • Ο κ.Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3ου θέματος.

 • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε μετά την ψήφιση του 5ου θέματος.

 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 5ου θέματος.

 • Ο κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 9ου θέματος.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εισηγητική Έκθεση προς την οικονομική επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2016) (90/2016 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 115/2016 KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016

(Α’ τρίμηνο 2016).

 

Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης καταστήματος εμπορικής – επιχειρηματικής χρήσης εκτός αυτής της αποθήκης μεταξυ Δήμου και Σιμαλά Βασιλικής του Αθανασίου.

Α.Δ.Σ. 116/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης μέχρι το τέλος του 2017.

 

Λήψη απόφασης για μετατόπιση δασικού δρόμου στην περιοχή «Κουκουναριών» εντός του ακινήτου «ΞΕΝΙΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 117/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετατόπιση του δασικού δρόμου.

 

Λήψη απόφασης για έγκριση οργάνωσης του ορεινού ημιμαραθωνίου 2016 και ψήφιση πίστωσης 2.300,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 και 1.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6654.

Α.Δ.Σ. 118/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διοργάνωση και

ψηφίζει πίστωση ποσού

2.300,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-6472 και

1.200,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-6654.

 

Ψήφιση πίστωσης 850,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από τη διοργάνωση εκδήλωσης μπαλέτου – μοντέρνων χορών και την επίδειξη ενόργανης γυμναστικής.

Α.Δ.Σ. 119/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

850,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-6472.

 

Ψήφιση πίστωσης 150,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την οργάνωση των καλοκαιρινών μαθημάτων κολύμβησης.

Α.Δ.Σ. 120/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

150,00 € στον Κ.Α.Ε. 15-6472.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από τη διοργάνωση διημερίδας τουΔήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 121/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.000,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6442.

 

Εγγραφές - διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 122/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 123/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) – ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ)στην περιοχή ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ στη Σκιάθο, του ΠΕΖΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 124/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) – ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΚΕΧΡΙΑ στη Σκιάθο, του ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος..

Α.Δ.Σ. 125/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ζαχαροπλαστείο -Αναψυκτήριο) στην περιοχή ΑΧΛΑΔΙΕΣ στη Σκιάθο , του ΚΑΪΠΑΛΕΞΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ του ΒΑΪΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 126/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) στη περιοχή ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ (ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ) στη Σκιάθο, της ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 127/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) στην οδό ΚΟΡΑΗ 6 στη Σκιάθο, της ΧΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημαυγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 128/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε:

 1. Εστιατόριο - μπαρ εντός ξενοδοχείου της ΖΗΣΗΣ ΔΗΛΙΑΒΕΡΗΣ Α.Ε. στην περιοχή Μ. ΑΜΜΟΣ Σκιάθου

 2. μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (χωρίς παρασκευαστήριο) αναψυκτήριο του ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην περιοχή ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Σκιάθου (PORTOFINO)

 3. καφετέρια - μπαρ της ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.στην οδό ΑΛ. ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ Σκιάθου (VENUE)

 4. μπαρ τουBARRAGLOUGHBRIAN τουWILLIEστην οδό ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ Σκιάθου (OLDPORTHOUSE)

 5. εστιατόριο της Π. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην οδό ΜΙΑΟΥΛΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Σκιάθου (ΜΑΡΜΙΤΑ)

 6. καφετέρια - μπαρ της ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ Ε.-ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ Μ. Ο.Ε. στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ Σκιάθου (PURE)

 7. snak - μπαρ χωρίς παρασκευαστήριο της ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ Σ.-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Σ. Ο.Ε. στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Σκιάθου (MAINSTREET)

 8. επιχείρηση αναψυχής του ΜΑΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου (SUGA)

 9. καφέ – μπαρ της ΣΚΙΑΘΟΣ ROCKBARΕΠΕ στην οδό ΑΛ. ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ 20 Σκιάθου (ROCKN’ ROLL)

 10. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣIMAGINE ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΚΑΦΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ στην περιοχή /οδό ΑΛ. ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ 22 Σκιάθου (ROCKN’ ROLL ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ)

 11. εστιατόριο – snak - μπαρ της ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΠΕ στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ Σκιάθου (ΚΑΡΝΑΓΙΟ)

 12. εστιατόριο - ψητοπωλειο τηςΜΑΥΡΟΓΙΑΛΗΣ Α. –ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΗΣ Μ. Ο.Ε. στην περιοχή ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ Σκιάθου (ΚΑΚΟΣ ΛΥΚΟΣ)

 13. μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος –αναψυχής της ΚΟΛΙΑΚΟΣ Δ.-ΡΙΖΟΣ Δ. Ο.Ε. στην περιοχή ΜΠΟΥΡΤΖΙ Σκιάθου

 14. καφέ - μπαρ του ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην οδό ΜΗΤΡ. ΑΝΑΝΙΟΥ Σκιάθου (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)

 15. καφετέρια - μπαρ της ΜΑΡΔΙΚΗ Φ.-ΒΟΛΙΩΤΗΣ Ι. Ο.Ε. στην οδό ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Σκιάθου (7SINS)

 16. εστιατόριο - ψαροταβέρνατηςΣΙΜΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥστην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΡΑΔΙΚΑ) Σκιάθου

 

Χορήγηση άδειας - συστέγαση καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων(μέχρι 50 cc) εντός καταστήματος εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50cc χωρίς οδηγό.

Α.Δ.Σ. 129/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια - συστέγαση καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (μέχρι 50 cc).

 

Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσού 1.200,00 ευρώ από τον Κ.Α.Ε. 00-6421 λόγω ακύρωσης μετακίνησης του Δημάρχου Σκιάθου στην Κρακοβία Πολωνίας.

Α.Δ.Σ. 130/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδεσμεύει το ποσό των 1.200,00 € από τον Κ.Α.Ε. 00-6421.(77/2016 ΑΔΣ)

 

Μετακινήσεις

Α.Δ.Σ. 131/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει αναδρομικά τη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στη Θεσσαλονίκη από τις 20.5.2016 - 21.5.2016 για συμμετοχή σε δύο συνέδρια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή