ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 21 Μαΐου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3908/19.5.2016 για έκτακτη συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  19.5.2016 και ώρα 13:00’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
  2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
  3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
  4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
  5. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
  6. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
  7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
  8. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
  9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
  10. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
  11. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
  12. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
  13. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

  1. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
  2. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
  3. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
  4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
  5. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
  6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
  7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

  • Ο κ. Πασχάλης Εμμανουήλ αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος απουσίαζε και νομίμως αναπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Ηλία Σταμέλο.

 

 

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/2016 εισηγητικής Α.Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2016».

Α.Δ.Σ. 113/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 109/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016» και  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Α.Δ.Σ. 114/2016   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 5/2016 μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης καθορίζεται με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80.

                                                                                                                                                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή