ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος, 27 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 3050/21.04.2016 για τακτική συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25.4.2016 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 9ο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο της υπ’ αριθ. 3050/21.04.2016 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 21ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρείς (13) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή

 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου

 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου

 5. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου

 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου

 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου

 9. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου

 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

 13. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 1. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

 2. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ.Γιολδάσης Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία προσήλθε και αποχώρησε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 12ου θέματος.

 • Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ.Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.

 • Ο κ. Τασιόπουλος Παύλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 9ου θέματος.

 • Ο κ. Διολέττας Παναγιώτηςαποχώρησε κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 10631/20.11.2015 αίτησης των Οικονόμου Αλεξάνδρας – Ελένης και του Οικονόμου Φιλίππου.

Α.Δ.Σ. 85/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 10631/20.11.2015

αίτηση.

 

Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 86/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 3η αναμόρφωση.

 

Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τη ΗELMEPA και τον πολιτιστικό σύλλογο «Η Σκιάθος» και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.377,60€ στον Κ.Α. 00-6433.

Α.Δ.Σ. 87/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διοργάνωση και

ψηφίζει πίστωση ποσού

1.377,60€ στον Κ.Α. 00-6433.

 

Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου οικονομικού έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 88/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 1η αναμόρφωση.

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 89/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφασης σχετικά με κατασκευή ναυδέτων.

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας (συντηρήσεις) εντός & εκτός πόλης».

Α.Δ.Σ. 90/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα οδοποιίας (κατασκευή) εντός & εκτός πόλης».

Α.Δ.Σ. 91/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

 

Λήψη απόφασης για διάθεση προσωπικού για στελέχωση της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 92/2016 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτει το αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

 

Τροποποίηση τις υπ’ αριθμ. 293/2016 και 37/2016 Α.Δ.Σ. σχετικά με τις επιτροπές 2016.

Α.Δ.Σ. 93/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση.

 

Διαγραφές οφειλών.

Α.Δ.Σ. 94/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών

 • της Πασχάλη Κυριακής και Πασχάλη Ευστράτιου,

 • της εταιρείας AUTOHELLAS ATE.

 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.

Α.Δ.Σ. 95/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή του ποσού των 624,24€ στη Μίχου Κερασία.

 

Έγκριση οικονομικού απολογισμού σχολικής επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου οικονομικού έτους 2015.

Α.Δ.Σ. 96/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό

οικονομικού έτους 2015.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.856,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο in flight περιοδικό «Atmosphere» της Meridianafly S.p.A..

Α.Δ.Σ. 97/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

8.856,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 827,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Κ.Α.E. 00-6431 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία.

Α.Δ.Σ. 98/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

827,70στον Κ.Α.E. 00-6431.

 

Λήψη απόφασης για

1)Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων αθλητών τέννις στη Σκιάθο

2)Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 για τη τουριστική προβολή της Σκιάθου δια μέσου του αθλητικού αυτού γεγονότος.

Α.Δ.Σ. 95/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου και

ψηφίζει πίστωση ποσού

2.500,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6472.

 

Έγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13312/2016 χρηματική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 100/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€.

 

Λήψη απόφασης για διοργάνωση του ετήσιου ποδηλατικού γύρου Σκιάθου στις 15 Μαΐου 2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6472 για την κάλυψη της δαπάνης.

Α.Δ.Σ. 101/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διοργάνωση και

ψηφίζει πίστωση ποσού

500,00€ στον Κ.Α.Ε. 15-6472.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 102/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση αναψυχής (BAR) στην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ στην Σκιάθο (πρώην ADMIRAL) της ONEILLDEBRATOYROBERT.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 103/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση αναψυχής (ΚΑΦΕ –WINEBAR) στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (πρώην ESCOBAR)στη Σκιάθο, του ΧΑΛΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 103/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση κατηγορίας: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, υποκατηγορία: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΝΕΡΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ) στην περιοχή Μ. ΑΜΜΟΣ στη Σκιάθο, του ΚΟΥΜΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 104/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος στην περιοχή ΔΥΟ ΠΗΓΑΔΙΑ στη Σκιάθο, του ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 105/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος στην οδό ΕΠΙΦ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ στην Σκιάθο, του ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 106/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε:

 1. καφετέρια - μπαρ της ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην οδό Φιλ. Γεωργιάδη Σκιάθου (ΤΖΟΚΕΡ)

 2. ταβέρνα - αναψυκτήριο του ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ στην περιοχή ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ Σκιάθου

 3. καφέ - μπαρ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΙΑΚΟΥΜΗ στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΡΑΔΙΚΑ) Σκιάθου (GIN FISH)

 4. εστιατόριο – μπαρ του HAKANSSONKJELL-JERKER στην περιοχή ΑΧΛΑΔΙΕΣ Σκιάθου (PORTA ROSA)

 5. καφετέρια του ΜΑΝΤΗΛΑΡΗ ΦΑΙΔΡΟΥ του ΘΑΛΗ στην οδό ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Σκιάθου

 6. εστιατόριο – καφέ - μπαρ της ΣΑΝΤΑΝΑ ΕΠΕ (Χρισταντώνης Σπύρος) στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Σκιάθου (PORTOBELLO)

 7. εστιατόριο – πιτσαρία – καφετέρια της Ν. ΠΕΡΓΑΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Σκιάθου (ΝΙΚΟΣ)

 8. καφετέρια – μπαρ του ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην οδό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Σκιάθου (ΑΠΟΘΗΚΗ)

 9. καφετέρια - μπαρ της ΜΗΤΡΕ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΡΑΔΙΚΑ) Σκιάθου (MARYLIN)

 10. καφετέρια – μπαρ του ΧΑΛΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου (THE BAR)

 11. επιχείρηση μαζικής εστίασης – αναψυχής (εντός ενοικιαζομένων δωματίων) του ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην περιοχή ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σκιάθου

 12. καφετέρια – μπαρ της ΜΗΤΡΕ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΡΑΔΙΚΑ) Σκιάθου (MONROE)

 13. επιχείρηση μαζικής εστίασης - αναψυχής της ΚΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Σκιάθου (ΜΠΟΡΖΟΪ)

 

Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργιάς μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 107/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί ανανέωση άδειας λειτουργιάς μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.άδεια λειτουργίας μουσικής σε ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ της ΠΑΡ. ΖΥΓΟΥΡΑ-ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗ Ο.Ε. στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου (GOLDFISH)

 

Χορήγηση ανανέωσης άδειας λειτουργιάς μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 108/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί ανανέωση άδειας λειτουργιάς μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.άδεια λειτουργίας μουσικής σε ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ της ΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Σκιάθου

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6421 για κάλυψη δαπανών από κατεπείγουσες μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 109/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.000,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6421

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

.

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή