ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 29 Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

                        Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1273/22.02.2016 για τακτική συνεδρίαση (3η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26.2.2016 και ώρα 19:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2ο εκτός ημερήσιας, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο,10ο, 11ο, 12ο, 14ο της υπ’ αριθ. 1273/22.02.2016 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 1ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.
 • Το 13ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 11. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 12. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 13. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 2. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 6. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 7. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 3ου θέματος.
 • Ο κ. Κοφινάς Φώτιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 (4/2016 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 31/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

 

Ανάληψη αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 32/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τηνανάληψη αρμοδιοτήτων από

τη Δημοτική Αστυνομία Σκιάθου

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής αιγιαλού και παραλιών.

Α.Δ.Σ. 33/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται ο Καλατζάκης Ιωάννης από τον Γιολδάση Δημήτριο.

 

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη η «Παροχή Υπηρεσιών Διαλογής, Προσωρινής Αποθήκευσης και Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 34/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ανάθεσης

σε ιδιώτη.

 

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη η παροχή υπηρεσιών για τη «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 35/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαπιστώνεται η αναγκαιότητα ανάθεσης

σε ιδιώτη.

 

Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.

Α.Δ.Σ. 36/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ καμίας μεταβολής

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 293/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τις Επιτροπές έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 37/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της 293/2015 Α.Δ.Σ..

 

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 83/2015 ΑΔΣ

(Καταδυτικό Πάρκο).

Α.Δ.Σ. 38/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 307,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για την παροχή υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης των αποκριάτικων εκδηλώσεων και των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου.

Α.Δ.Σ. 39/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

1.507,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 για την κάλυψη των εκδηλώσεων της Αποκριάς και της 25ης Μαρτίου.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 861,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για την παροχή υπηρεσίας δημιουργίας μακέτας στο on board περιοδικό «BLUE».

Α.Δ.Σ. 40/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

861,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431.

 

Λήψη απόφασης για την στήριξη της κοινής πρότασης για καθιέρωση της 20ης Μαΐου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

Α.Δ.Σ. 41/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Στηρίζει την πρόταση για καθιέρωση της 20ης Μαΐου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για συμμετοχή στη διεθνή έκθεση τουρισμού FERIEN (Αυστρία).

Α.Δ.Σ. 42/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.2.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 43/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση αποθήκευσης-διανομείς-μεταφορείς (αποθήκη τροφίμων – ποτών – οπωρολαχανικών) στην περιοχή  ΛΟΥΤΡΑΚΙ στη Σκιάθο, του AVDIAJ  SHKELQIM  του ABIL.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 44/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζαχαροπλαστείο με εργαστήριο) - πρατήριο άρτου στην περιοχή  ΤΡΙΩΝ  ΙΕΡΑΡΧΩΝ στη Σκιάθο, της ΑΦΟΙ ΒΕΛΕΤΖΑΚΟΥ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε..

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 45/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων ποτών (παντοπωλείο-οπωροπωλείο – πρατήριο άρτου) στην περιοχή  ΤΡΟΥΛΟΣ στη Σκιάθο, της ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΔΙΑΛΕΧΤΗΣ του Κυριάκου.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 46/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος  (ψητοπωλείο) στην περιοχή πάροδος ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ στη Σκιάθο, της ΚΑΤΡΑΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του  Παναγιώτη.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 47/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος  – αναψυχής (εστιατόριο-μπαρ)- επιχείρηση λιανικής πώλησης   στην περιοχή  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στη Σκιάθο, του  Μιτζέλου  Νικολάου  του  Δημητρίου.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 48/2016    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κουρείο) στην περιοχή  ΔΥΟ  ΠΗΓΑΔΙΑ στη Σκιάθο, του ΠΕΖΑΤΙΚΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΥ  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 49/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Διολέττα Παναγιώτη στο Βερολίνο από τις 07.3.2016 - 15.3.2016 για συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

850,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 50/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου, κ. Πρεβεζάνου, στη Λάρισα από τις 3.3.2016 – 5.3.2016 για συμμετοχή στην επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Οργάνωση υπηρεσιών και αναπτυξιακή πολιτική στους ΟΤΑ».

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

350,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 51/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Πασχάλη Απόστολου στο Βόλο στις 16.3.2016 – 17.3.2016 μετά από κλήση του Πταισματοδίκη Βόλου.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

360,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 52/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

605,00 ευρώ στον Κ.Α. 00-6423  σχετικά με τις 284/2015 και 305/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 53/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Δημάρχου Σκιάθου κ. Πρεβεζάνου Δημήτριου, στο Βερολίνο στις 7.3.2016 – 12.3.2016, για συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

800,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή