ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 22Δεκεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

                        Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 11706/17.12.2015 για τακτική συνεδρίαση (32η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21.12.2015 και ώρα 20:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο,10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 15ο της υπ’ αριθ. 11706/17.12.2015 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 14ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατέσσερα (14) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 10. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 11. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 12. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 14. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 2. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος .
 • Ο κ. Μίχας Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση
 • Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε και αποχώρησε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος.
 • Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8ου θέματος.
 • Ο κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8ου θέματος.
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. Θυ
  2. επιχείρηση καφετέρια του Ξανθόπουλου Αχιλλέα του Σάββα στην οδό  25ης ΜΑΡΤΙΟΥ Σκιάθου (ΤΟΤΕΜ),
  3. επιχείρηση καφετέρια – σνακ μπαρ του Ιωάννου Γεωργίου του Νικολάου στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου (ΜΥΘΟΣ)

Αποδοχή δωρεάς της μελέτης «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 287/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη δωρεά της μελέτης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (324/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 288/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

 

Λήψη απόφασης  για έκφραση γνώμης σχετικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  που αφορά στη δημιουργία παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού «ΞΕΝΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 289/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  και συγκροτεί επιτροπή που θα συντάξει κάποιες παρατηρήσεις επί της μελέτης.

 

Διάνοιξη αγροδασικής οδού στη θέση «Στροφυλιά» της νήσου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 290/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάνοιξη αγροδασικής οδού στη θέση «Στροφυλιά».

 

Αποδοχή ή μη των προτάσεων της αριθμ.  4ης/2015, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 291/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις προτάσεις της  αριθμ.  4ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

 

Έγκριση αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 292/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα  αθλητικά προγράμματα και δραστηριότητες.

 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.11389/1993, του Π.Δ. 28/80, του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 270/81.

Α.Δ.Σ. 293/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπές για το έτος 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 11389/1993, του Π.Δ. 28/80, του Π.Δ. 171/87 και του Π.Δ. 270/81.

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 294/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2016.

 

Διαγραφή υπόλοιπων χρηματικών καταλόγων των έξι (6) μισθωτών απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού της περιοχής των Κουκουναριών βάσει δικαστικής αποφασης.

Α.Δ.Σ. 295/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή υπόλοιπων χρηματικών καταλόγων των έξι (6) μισθωτών.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.348,82 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6711 για της 4η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στον Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41080/23-11-2015  χρηματική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 296/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.348,82 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6711.

 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ.

Α.Δ.Σ. 297/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6443 για προμήθεια βεγγαλικών - πυροτεχνημάτων και μικρών δώρων στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

Α.Δ.Σ. 298/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

900,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6443.

 

Συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο και τη βεβαίωση τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

Α.Δ.Σ. 299/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί επιτροπή για τον έλεγχο και τη βεβαίωση τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων αποτελούμενη από τους εξής:

1. Θεοδώρου Γεώργιο, με αναπληρωματικό μέλος Αναγνώστου Νικόλαο

3. Μίχος Ιωάννης, με αναπληρωματικό μέλος Κανταράκια Δημήτριο

 

Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του Δήμου Σκιάθου για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Α.Δ.Σ. 300/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ψηφίζει πίστωση ποσού

17.220,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6142.01

Β. Αναθέτει την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του Δήμου Σκιάθου για την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος στην εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΜ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΔΑΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.»

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 301/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε:

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 302/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα Παναγιώτη στο Βόλο στις 22/12/15 - 23/12/15, για να συμμετέχει στη σύσκεψη με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων.

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

170,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 303/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Γιαννίτση Κωνσταντίνου στην Αθήνα στις 21/12/15 -  24/12/15, για να συμμετέχει στη σύσκεψη  με θέμα «Πορεία Αναθεώρησης τους ΠΕΣΔΑ  της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

344,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 304/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

1.615,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

σχετικά με τις 272/2015, 271/2015, 270/2015, 269/2015 και 255/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 305/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση της κ. Φαίδρας Ιωάννου πρώην προϊσταμένης του Δήμου από τις 10/1/2016 έως 12/1/2016 στον Βόλο, για να παραστεί σε δικαστήριο ως μάρτυρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή