ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

                        Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 11152/04.12.2015 για τακτική συνεδρίαση (29η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09.12.2015 και ώρα 16:30’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο της υπ’ αριθ. 11152/04.12.2015 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 4. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου

(τελεί σε αργία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1428/95805/22.7.2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας)

 1. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 2. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 3. Πατσάς Ιωάννης τους Αποστόλου
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 6.  Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο  κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Διολέττας Παναγιώτης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος.
 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. επιχείρηση καφετέρια – μπαρ  της  Τζούμα Χριστίνας του Σταματίου στην οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   Ε’   Σκιάθου (DEFACTO),
 2. επιχείρηση καφετέρια – μπαρ του BUTLERDANIELSPENCERστην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Σκιάθου
 3. επιχείρηση εστιατόριο – μπαρ εντός ξενοδοχείου  της ΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στην οδό  ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Σκιάθου
 4. επιχείρηση μπαρ της ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ Α.-ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. Ο.Ε. στην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  Σκιάθου
 5. επιχείρηση μαζικής εστίασης – αναψυχής εντός ενοικιαζομένων δωματίων του ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Νικολάου στην περιοχή ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σκιάθου
 6. επιχείρηση σνακ μπαρ χωρίς  παρασκευαστήριο της ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ Σ.-ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Σ. Ο.Ε. στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Σκιάθου.

Ανάκληση της αριθμ. 219/2014 Α.Δ.Σ. περί μεταβίβασης άδειας περιπτέρου θανόντος δικαιούχου στη χήρα αυτού.

Α.Δ.Σ. 273/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την αριθμ. 219/2014 Α.Δ.Σ. περί μεταβίβασης άδειας περιπτέρου θανόντος δικαιούχου στη χήρα αυτού.

 

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2016 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Α.Δ.Σ. 274/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το έτος 2016.

 

Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 καθώς και του αντίστοιχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) Οικονομικού Έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Οικονομικού Έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 275/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 καθώς και το Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

 

Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2016.

Α.Δ.Σ. 276/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2016.

 

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκιάθου διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2015.

Α.Δ.Σ. 277/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την προσφορά της εταιρείας ΑΤC Ορκωτοί Λογιστές Ε.Π.Ε., από την οποία θα οριστούν οι ορκωτοί ελεγκτές.

 

Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2015.

Α.Δ.Σ. 278/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια προμηθειών.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 799,50 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00_6431 για δημιουργία ψηφιακού υλικού.

Α.Δ.Σ. 279/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

799,50στον Κ.Α.Ε. 00_6431

 

Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη (3 Ιανουαρίου 2016).

Α.Δ.Σ. 280/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διοργάνωση της εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη.

 

Έγκριση της 4ης  κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00 €  στον Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41080/23-11-2015  χρηματική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές.

Α.Δ.Σ. 281/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4η κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280€ στον Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 282/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας σε επιχείρηση μαζικής εστίασης (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) στην οδό ΑΝΤ/ΧΟΥ ΛΑΣΚΟΥστη Σκιάθο, της ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Βασιλείου  (ΚΟΖΙΑΚΑΣ).

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 283/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε:

 

Μετακινήσεις.  

Α.Δ.Σ. 284/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετακίνηση κ. της Φαίδρας Ιωάννου πρώην προϊσταμένης του Δήμου από τις 18/1/2016 έως 22/1/2016 στη Λάρισα, για να παραστεί σε δικαστήριο ως μάρτυρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή