ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

                        Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8833/18.09.2015 για τακτική συνεδρίαση (25η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24.09.2015 και ώρα 20:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2ο εκτός ημερήσιας, 3ο εκτός ημερήσιας, 4ο εκτός ημερήσιας, 10ο, 1ο, 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 11ο και 12ο της υπ’ αριθ. 8833/18.09.2015 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 4ο θέμα κατά πλειοψηφία αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρία (13) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 5. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 6. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 7. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 9. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 10. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 11. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 12. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 13. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 2. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 3. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 4. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 5. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 6. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 7. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο  κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνοςαποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο  κ. Κοφινάς Φώτιοςαποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο  κ. Θεοδώρου Γεώργιοςαποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο  κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Η  κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 208/2015  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6443 για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο συνεδρίασης της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στη Σκιάθο.

Α.Δ.Σ. 209/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6443

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.944,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6431 για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 210/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει πίστωση ποσού

3.944,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6431

 

Έγκριση τοποθέτησης προσωρινής κατασκευής στα πλαίσια της Βελτίωσης και στέγασης του παλαιού γηπέδου Μπάσκετ στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σκιάθου και έγκριση λειτουργίας του ως χώρο αναψυχής και άθλησης.

Α.Δ.Σ. 211/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση τοποθέτησης προσωρινής κατασκευής στο παλαιό γήπεδο μπάσκετ και έγκριση λειτουργίας του ως χώρο αναψυχής και άθλησης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω παραβίασης σφράγισης.

Α.Δ.Σ. 212/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, στην οδό Πολυτεχνείου στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Έγκριση της 4ηε αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (252/2015 A.O.E.).

Α.Δ.Σ. 213/2015  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.

 

Έγκριση μελέτης με τίτλο: Καθαρισμός δασικών δρόμων των περιοχών «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» - «ΠΕΥΚΗ» - «ΕΛΙΑΣ» - «ΑΓΚΙΣΤΡΟΣ» – «ΜΑΡΑΘΑ».

Α.Δ.Σ. 214/2015  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο: «Καθαρισμός δασικών δρόμων των περιοχών «ΜΑΝΔΡΑΚΙ» - «ΠΕΥΚΗ» - «ΕΛΙΑΣ» - «ΑΓΚΙΣΤΡΟΣ» – «ΜΑΡΑΘΑ».

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 3933/18.5.2015 ένστασης της κοινοπραξίας Μανιάτης Αντώνιος  - Καρεπίδης Γεώργιος και ΣΙΑ Ο.Ε..

Α.Δ.Σ. 215/2015  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Γίνεται αποδεκτή η ένσταση και εγκρίνεται η παραλαβή του έργου «Πλακόστρωση οδού Ξανέμου».

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού «WORLDTRAVELMARKET (WTM) 2015» (02-05/11/2015) στo Λονδίνο και ψήφιση πίστωσης ποσού  δαπάνης 6.000,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 216/2015  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού στo Λονδίνο και ψηφίζει πίστωση ποσού

6.000,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2

 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.

Α.Δ.Σ. 217/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή του ποσού των 140,00€ στην εταιρεία ΓΕΩΡΓ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ-ΑΘΑΝ.ΚΑΚΑΝΑΣ Ο.Ε.

 

Διαγραφή οφειλής ποσού 80,00 ευρώ του Τσαπρούνη Παναγιώτη του Ηλία από τον 855/2015 χρηματικό κατάλογο.

Α.Δ.Σ. 218/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής  ποσού 80,00 ευρώ του Τσαπρούνη Παναγιώτη του Ηλία από τον 855/2015 χρηματικό κατάλογο.

 

Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ' αριθμ. 8/2015 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ» προϋπολογισμού 69.000,00€.

Α.Δ.Σ. 219/2015   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. 8/2015 μελέτη για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΙΟΣ - ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ», προϋπολογισμού 69.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται με πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 3§δ και 29 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ Α΄116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

 

Εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 220/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές και διαγραφές

των νηπίων.

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 221/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου (OLD  PORT)

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 222/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Διολέττα Παναγιώτη στο Λονδίνο από τις 30/10/2015  έως 07/11/2015.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

810,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421.

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 223/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο Ρίμινι της Ιταλίας από τις 06/10/2015 έως 11/10/2015.

Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού

640,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή