ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 1 Σεπτεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

                        Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 8065/27.08.2015 για τακτική συνεδρίαση (23η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31.08.2015 και ώρα 20:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο εκτός ημερήσιας, 2ο εκτός ημερήσιας, 3ο εκτός ημερήσιας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 11ο της υπ’ αριθ. 8065/27.07.2015 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

 • Το 10ο θέμα ομόφωνα αποσύρθηκε.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 5. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 6. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 7. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 11. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 12. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 13. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 14. Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 17. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 18. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο  κ. Διολέττας Παναγιώτης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 • Ο  κ. Ζλατούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο κ. Γιολδάσης Δημήτριοςαποχώρησε μετά την ψήφιση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 194/2015  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τη συγκρότηση πενταμελούς ομάδας έργου (επιτροπής παρακολούθησης) με τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους:

Σταματάς Ιωάννης, Γιαννίτσης Κωνσταντίνος, Βιολέττας Ελευθέριος, Πασχάλης Εμμανουήλ και Κοφινάς Φώτιος.

Β. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης του Τ.Σ.Δ. ορίζεται έως τις 15.9.2015.

Γ. Το Τ.Σ.Δ. θα ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Σκιάθου

Δ. Την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στην εκπόνησης του Τ.Σ.Δ..

 

Αντικατάσταση μέλους Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σκιάθου (ΑΔΣ138/2014).

Α.Δ.Σ. 195/2015  ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθιστά τον κ. Καλατζάκη Ιωάννη

με τον κ.  Μίχα Δημήτριο.

 

Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας του Δήμου Σκιάθου πέντε ολοκληρωμένων ανενεργών Η/Υ, μαζί με τα περιφερειακά τους εξαρτήματα.

Α.Δ.Σ. 196/2015  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας του Δήμου Σκιάθου 5 ολοκληρωμένων ανενεργών Η/Υ.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους με δικαιώματα ψήφου σε συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

Α.Δ.Σ. 197/2015  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι: ο Πατσάς Ιωάννης και ο Ζλατούδης Αθανάσιος.

 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 198/2015  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκιάθου.

 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει τo ΚΕΠ  του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 199/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει τo ΚΕΠ  του Δήμου Σκιάθου.

 

Διαγραφή οφειλής από τον 921/2015 χρηματικό κατάλογο της εταιρείας «NEGALI ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.».

Α.Δ.Σ. 200/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής από τον 921/2015 χρηματικό κατάλογο της εταιρείας «NEGALI ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.».

 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός Αισθητικού δάσους Κουκουναριών».  

Α.Δ.Σ. 201/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο «Καθαρισμός Αισθητικού δάσους Κουκουναριών».

 

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων (ΑΔΣ198/2014).

Α.Δ.Σ. 202/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθιστά τον κ. Καλατζάκη Ιωάννη

με τον κ.  Μίχα Δημήτριο.

 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Ρίμινι Ιταλίας 8-10.10.2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού  δαπάνης 2.600,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 203/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Ρίμινι Ιταλίας και ψηφίζει πίστωση ποσού

2.600,00€ στον Κ.Α. 00.6432.2

 

Εγγραφές – διαγραφές νηπίων.

Α.Δ.Σ. 204/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές και διαγραφές

των νηπίων.

 

Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω παραβίασης σφράγισης.

Α.Δ.Σ. 205/2015    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  ΜΠΑΡ , στην περιοχή  ΑΜΜΟΥΔΙΑ στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.

 

Μετακινήσεις (σχετ. 192/2015 ΑΔΣ).

Α.Δ.Σ. 206/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την παραμονή μιας επιπλέον ημέρας της κ. Ιωάννου Φαίδρας.

Β. Ψηφίζει συμπληρωματική πίστωση ποσού 75,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6423.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή