ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 17Ιουνίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θέματος της πρόσκλησης με υπ’ αριθμ. πρωτ. 5438/15.06.2015 για έκτακτη συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  15.6.2015 και ώρα 20:00’ και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη έντεκα (11) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 5. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 6. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 7. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
 8. Πασχάλη Χαραλαμπία του Αναστασίου
 9. Μπεζεριάνος Γεώργιος του
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 12. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 13. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 14. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Αναγνώστου Νικόλαος του Γιαλή
 17. Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 18. Πασχάλης Απόστολος του Γεωργίου
 19. Ζλατούδης Αθανάσιος του Ευαγγέλου
 20. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 21. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη

                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                                      

Ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Ν. Πρεβεζάνος απουσίαζε και νομίμως αναπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο, κ. Ηλία Σταμέλο.

Με ομόφωνη απόφαση του σώματος αποφασίσθηκε το κατεπείγον του θέματος και τέθηκε προς συζήτηση.

 

 

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Άνοιγμα λογαριασμού για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του.

Α.Δ.Σ. 160/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το άνοιγμα λογαριασμού για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Σκιάθου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Β. Ορίζει ως εξουσιοδοτημένα όργανα για την κίνηση του ανωτέρου λογαριασμού τους κάτωθι:

α) Τον Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Πρεβεζάνο Δημήτριο, με νόμιμο αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Σταμέλο Ηλία και

β) τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας, κ. Κανταράκια Αναστάσιο, με νόμιμο αναπληρωτή του τον υπάλληλο του ιδίου Τμήματος κ. Πατσογιάννη Νικόλαο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή