ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Σκιάθος, 9Ιουνίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                              

ΠΙΝΑΚΑΣ

            Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 4863/05.06.2015 για τακτική συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου στις  09.06.2015 και ώρα 20:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:  1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο της υπ’ αριθ. 4863/05.06.2015 πρόσκλησηςτης ημερήσιας διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του  Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δεκατρία (13) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
 2. Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
 3. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
 4. Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
 5. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου
 6. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 7. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
 8. Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
 9. Μίχας Δημήτριος του Παναγιώτη
 10. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 11. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 12. Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
 13. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 14. Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
 15. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου

                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                                      

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο  κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Πασχάλης Εμμανουήλ προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Μπεζεριάνος Γεώργιος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 • Ο  κ. Ζλατούδης Αθανάσιοςπροσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του πρώτου (1ου) θέματος.
 • Ο κ. Πατσάς Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του πρώτου (1ου) θέματος.
 • Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία προσήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου (1ου) θέματος.
 • Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία αποχώρησε μετά την ψήφιση του τρίτου (3ου) θέματος.
 • Ο κ. Βιολέττας Ελευθέριος αποχώρησε μετά την ψήφιση του τρίτου (3ου) θέματος.
 • Ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος αποχώρησε κατά την ψήφιση του δέκατου (10ου) θέματος και επανήλθε μετά την ψήφισή του.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. κατάστημα ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ της ΚΟΓΟΣ  Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου (JASMINE)
 2. κατάστημα ΑΝΑΨΥΧΗΣ της ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ (JAGUAR)
 3. επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ του DANIELSPENCERBUTLER στην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ      (DANI & ZOI)
 4. επιχείρηση ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ) του ΜΑΝΤΗΛΑΡΗ ΦΑΙΔΡΟΥ του ΘΑΛΗ στην οδό ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Σκιάθου

Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015(138/2015 & 155/2015 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 141/2015  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

 

Λήψη απόφασης για κέντρα διασκέδασης μικρής κλίμακας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2Β του Π.Δ.81/80 ΦΕΚ 27/Α/80 (147/2015 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 142/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τα κριτήρια για τα κέντρα διασκέδασης μικρής κλίμακας.

 

Έγκριση καλοκαιρινών προγραμμάτων «κολύμβησης» και «beach volley» του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Σ. 143/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα καλοκαιρινά προγράμματα «κολύμβησης» και «beach volley»

 

Λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το γραφείο ανταποκριτή του ΟΑΕΔ.

Α.Δ.Σ. 144/2015   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.

 

Εισηγητική έκθεση (Δ’ τρίμηνο 2014) προς την Οικονομική Επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Δήμου  Σκιάθου (6/2015 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 145/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 106/2015 εισηγητική A.O.E. για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014)

 

Λήψη αποφασης για σύσταση επιτροπής για τον καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου - Κουκουναριών.

Α.Δ.Σ. 146/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί για το έτος 2015 την Επιτροπή ορίζοντας τα εξής μέλη:

1. Μίχας Δημήτριος με αναπληρ. Πασχάλη Απόστολο

2. Αναγνώστου Νικόλαος με αναπλ. Διολέττα Παναγιώτη

3. Τασιόπουλος Παύλος με αναπληρ. Κοφινά Φώτιο

 

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – κοινοχρήστων χώρων, οδών – πλατειών, πεζοδρομίων και περιπτέρων.

Α.Δ.Σ. 147/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανασυγκροτεί την Επιτροπή ορίζοντας τα εξής μέλη:

1. Αναγνώστου Νικόλαος ως πρόεδρος με αναπληρωτή Διολέττα Παναγιώτη

2. Βιολέττας Ελευθέριος με αναπλ. Θεοδώρου Γεώργιο

3. Τασιόπουλος Παύλος με αναπλ. Κοφινά Φώτιο

4.Φεγγερός Νικόλαος με αναπλ. Μπέλλα Νικόλαο

5. Κανελλόπουλος Αργύριος με αναπλ. Βογιατζή Δημήτριο του Γ.

 

Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου για το Κ.Α.Π.Η.  Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 148/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της μίσθωσης κτηρίου για το Κ.Α.Π.Η.  Σκιάθου.

 

Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Αγία Καλή Σκιάθου».

Α.Δ.Σ. 149/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ηλεκτροδότηση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή «Αγία Καλή Σκιάθου».

 

Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 150/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 151/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ) στην περιοχή  ΑΜΜΟΥΔΙΑ  στη Σκιάθο,     της ΜΑΡΓΕΤΗ-ΣΚΡΕΤΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 152/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ) στην οδό ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ στη Σκιάθο, του ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 153/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ στη Σκιάθο,  του ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

(KAHLUA)

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 154/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΜΠΑΡ) στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ στη Σκιάθο,  της ΣΙΚΙΝΙΩΤΗΣ Ε.-ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ Μ.  Ο.Ε.

 

Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 155/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί προέγκριση άδειας καταστήματος ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (ΜΠΑΡ) στην οδό ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ στη Σκιάθο (πρώην BLUECHIPS), της ΚΕΦΑΛΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Α.Δ.Σ. 156/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε:

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 157/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου

i) στη Θεσσαλονίκη στις 10/6/2015 - 12/6/2015 για συμμετοχή σε επιμορφωτική διημερίδα

ii) στην Αθήνα στις 18/6/2015 - 21/6/2015 για συμμετοχή σε πανελλήνιο συνέδριο  του Εθνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων προαγωγής υγείας

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

776,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

 

Μετακινήσεις.

Α.Δ.Σ. 158/2015    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του κ. Σταματά Ιωάννη στον Βόλο στις 10/6/2015 για συμμετοχή στη γενική συνέλευση της «Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.»

Β. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού

70,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6421

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΓΓ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή