ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  16 Νοεμβρίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 21 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

1

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 

Α.Ο.Ε. 208/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η επιβολή του τέλους.

Θα υπάρξει αναλογική χρέωση ανά εταιρεία που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στον κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου  σύμφωνα με το έγγραφο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας:

Α) SWISSPORT  HELLAS

SUD SA

B) OLYMPIC HANDLING A.E.

Γ)  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

(ΚΑΕ Α.Ε.)

Δ) ΜΙΧΟΣ ΝΙΚ. @ΣΙΑ Ε.Ε.

(εκμετ/σεις κυλικείων)

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)

Α.Δ. διενέργειας:

620/9605/07-11-2011

Γνωμοδότηση: 9703/10-11-2011

Κ.Α. 20.6063.1 ΜΕ ΠΟΣΟ 2.021,88 €

 

Α.Ο.Ε. 209/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση του ποσού των 2.021,88 € για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

611/9379/01-11-2011

Γνωμοδότηση: 9653/09-11-2011

Κ.Α. 10.7134 ΜΕ ΠΟΣΟ 700,00  €

Α.Ο.Ε. 210/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση του ποσού των 700,00 € για την προμήθεια δυο οθονών και τριών εκτυπωτών

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Α.Δ. διενέργειας:

622/9644/08-11-2011

Γνωμοδότηση: 9648/08-11-2011

Κ.Α. 10.7131 ΜΕ ΠΟΣΟ 500,00  €

 

Α.Ο.Ε. 211/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση του ποσού των 500,00 € για την προμήθεια κλιματιστικής μονάδας

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία.

 

5

 

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

 

Α.Δ. διενέργειας:

624/9715/10-11-2011

Κ.Α. 30.6495 ΜΕ ΠΟΣΟ 5.000,00

Α.Ο.Ε. 212/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση του ποσού των 5.000,00 € για τις εργασίες εγκατάστασης και αποξήλωσης του Χριστουγεννιάτικου διακόσμου

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ

6

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α. 20.6671.02 ΜΕ ΠΟΣΟ 3.000,00 €

Κ.Α. 30.6671.02 ΜΕ ΠΟΣΟ 6.000,00 €

Α.Ο.Ε. 213/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση του ποσού των 9.000,00 € για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οχημάτων

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ

7

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ

Κ.Α. 00.6494 ΜΕ ΠΟΣΟ 244,75 €

Α.Ο.Ε. 214/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση του ποσού των 244,75 € για δικαστικά έξοδα και κοινοποιήσεις εκθέσεων αποβολής του Χρίστογλου

8

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΖΟΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Συζήτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου την 17η/11/2011

Α]  η  με αριθμό κατάθεσης αγωγή 230/2007 (διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής και αναγνώριση κυριότητας του επιδίκου εδαφικού τμήματος) και

Β] απόκρουση κύριας παρέμβασης - αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου κατά Αθανασίας Τζούμα και Δήμου Σκιάθου με αριθ. κατάθεσης 42/2010 με την οποία ζητά αναγνωρισθεί ιδιοκτήτης του επιδίκου τμήματος το Ελληνικό Δημόσιο.

Α.Ο.Ε. 215/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο Καραγεώργος Στέφανος  να  παραστεί στο  Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, στη  συνεδρίαση της 17-11-2011 ή σε κάθε μετ' αναβολής συνεδρίαση προς απόκρουση Α]της  με αριθμό κατάθεσης αγωγή 230/2007 (διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής και αναγνώριση κυριότητας του επιδίκου εδαφικού τμήματος) και

Β] απόκρουση κύριας παρέμβασης - αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου κατά Αθανασίας Τζούμα και Δήμου Σκιάθου με αριθ. κατάθεσης 42/2010 με την οποία ζητά αναγνωρισθεί ιδιοκτήτης του επιδίκου τμήματος το Ελληνικό Δημόσιο.

 

9

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 127/2010 ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ

Συζήτηση  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου την 17η/11/2011

Α]  η  με αριθμό κατάθεσης αγωγή 127/2010 (τακτική δικάσιμος)

Α.Ο.Ε. 216/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο Καραγεώργος Στέφανος  να  παραστεί στο  Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, στη  συνεδρίαση της 17-11-2011 ή σε κάθε μετ' αναβολής συνεδρίαση προς απόκρουση της με αριθμό κατάθεσης αγωγή 127/2010 (τακτική δικάσιμος)

10

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Παράσταση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο την 17/11/2011

Α.Ο.Ε. 217/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο Καραγεώργος Στέφανος  να  παραστεί στο  Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, στη  συνεδρίαση της 17-11-2011 ή σε κάθε μετ' αναβολής συνεδρίαση

11

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012. [Συνημμένα: Αριθμ. 67/2011 Α.Δ.Σ.]

Α.Ο.Ε. 218/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε να μην γίνει αναπροσαρμογή το τέλους για το έτος 2012

12

 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΤΟΠΩΝ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΣΚΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΒΟΣΚΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 [Συνημμένα Αριθμ. 190/2011 Α.Δ.Σ. καθώς και  Πίνακας Κτηνοτρόφων   Σκιάθου]

Α.Ο.Ε. 219/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε να μην γίνει αναπροσαρμογή το τέλους για το έτος 2012

13

 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕ-ΛΕΣΤΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

 

Α.Ο.Ε. 220/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε να μην γίνει αναπροσαρμογή το τέλους για το έτος 2012

14

 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΛΕΣΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 [Συνημμένα: 63/2011 A.Δ.Σ.]

 

Α.Ο.Ε. 221/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε να μην γίνει αναπροσαρμογή το τέλους για το έτος 2012

15

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 [Συνημμένα: 64/2011-212/2011 Α.Δ.Σ]

Α.Ο.Ε. 222/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε να μην γίνει αναπροσαρμογή το τέλους για το έτος 2012

16

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 [Συνημμένα : 68/2011 Α.Δ.Σ.]

Α.Ο.Ε. 223/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε να μην γίνει αναπροσαρμογή το τέλους για το έτος 2012

17

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 [Συνημμένα :  65/2011 Α.Δ.Σ.]

Α.Ο.Ε. 224/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε να μην γίνει αναπροσαρμογή το τέλους για το έτος 2012

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

18

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ [Συνημμένα : Α.Δ.Σ. 305/2008]

Α.Ο.Ε. 225/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως έχει η 305/2008 Α.Δ.Σ.

εκτός από τις θέσεις του

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που  προτείνονται τα εξής:

1.ΟΔΟΣ Φ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (Έμπροσθεν ALPHA BANK)

 

ΘΕΣΕΙΣ   1  (χειροποίητες κατασκευές) ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

-------------------------------------------

2.ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΘΕΣΕΙΣ 3 (χειροποίητες κατασκευές) ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

 

ΘΕΣΕΙΣ 1 (ψήσιμο και πώληση καλαμποκιού)    ΜΕΝΕΙ

-------------------------------------------

3.ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

ΘΕΣΕΙΣ 1 (πώληση ξηρών καρπών) ΜΕΝΕΙ

-------------------------------------------

ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ- ΠΩΛΗΤΕΣ (Ιχθυοαλιευμάτων , Οπωρολαχανικών)

1.ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Α.Έμπροσθεν δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού, Ακρόπολη  ΜΕΝΕΙ

 

Β. Στην πλατεία ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ μόνο για ιχθυέμπορους. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

-------------------------------------------

2.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

 

Περιοχή ΚΑΛΟ ΠΗΓΑΔΙ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

-------------------------------------------

ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡHΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ) ΑΠΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ (χαλιών, καλαθιών κ.λ.π.)

 

Περιοχή Αγίου Γεωργίου, παραπλεύρως του Ναυτικού Ομίλου προς τη βόρεια πλευρά

ΜΕΝΕΙ

19

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

20

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

 

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή