ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  13 Οκτωβρίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 19 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Α.Ο.Ε. 182/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2011

Κ.Α.10.6261.0 ποσό 7.274,00 €

Κ.Α. 20.6263 ποσό  3.422,00 €

Α.Ο.Ε. 183/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωση για σιδηρουργικές εργασίες

 

Στην απόφαση δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

 

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας: 529/7996/06-09-11

Κ.Α. 10.6261.1

ΠΟΣΟ: 2.900,00 €

Α.Ο.Ε. 184/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση για ελαιοχρωματισμό του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του Ειδικού Σχολείου Σκιάθου

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α]ΤΣΟΛΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 4643 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας:

538/8136/09-09-11

Γνωμοδότηση επιτροπής:

8366/19-09-2011

Κ.Α. 20.6263

ΠΟΣΟ: 16.325,42 €

Α.Ο.Ε. 185/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση για την προμήθεια των ανταλλακτικών του ΚΗΙ 4643 οχήματος

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΠΟ ΤΙΣ ΑΡΙΘ. 71 ΚΑΙ 118/2010 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ

Κ.Α. 00.6821

ΠΟΣΟ: 11.200,00 €

Α.Ο.Ε. 186/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση για την καταβολή προσαυξήσεων που προκύπτουν από τις αριθ. 71 & 118/2010 ρυθμίσεις στη Δ.Ο.Υ. Σκιάθου

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας:

545/8309/16-09-11

Γνωμοδότηση επιτροπής:

8312/16-09-2011

Κ.Α. 30.6662.06

ΠΟΣΟ: 1.000,00 €

Α.Ο.Ε. 187/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση για την προμήθεια ξυλείας

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας:

532/8022/07-09-11

Γνωμοδότηση επιτροπής:

8314/16-09-2011

ΠΟΣΟ: 14.500,00 €

Κ.Α 30.6662.04 με ποσό      500,00

Κ.Α. 30.6662.07 με ποσό  5.000,0 €

Κ.Α. 30.6662.08 με ποσό  3.000,00 €

Κ.Α. 30.6662.09 με ποσό  3.000,00 €

Κ.Α. 30.6662.10 με ποσό  3.000,00 €

Α.Ο.Ε. 188/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Ψηφίστηκε η πίστωση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας:

579/8768/03-10-11

Γνωμοδότηση επιτροπής:

8788/03-10-2011

Κ.Α. 10.6261.1

ΠΟΣΟ 844,73 €

Α.Ο.Ε. 189/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση για την προμήθεια χημικών-χρωμάτων αναλώσιμων

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 29/2011 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΔΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΨΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κ.Α. 00.6492

ΠΟΣΟ 250,00 €

Α.Ο.Ε. 190/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση των δικαστικών εξόδων της αριθ. 29/2011 διαταγής πληρωμής.

10

ΨΗΦΙΣΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 9.284,47 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κ.Α. 00.6711

ΠΟΣΟ 9.284,47 €

Α.Ο.Ε. 191/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η κατανομή της πίστωσης για τις σχολικές επιτροπές.

11

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

Σχετικό το αριθ. 8740/30-09-2011 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας

 

Α.Ο.Ε. 192/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας για τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιμακίου

12

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κ.Α. 10.6422 ποσό 5.000,00 €

Κ.Α. 40.6422 ποσό 1.100,00 €

Α.Ο.Ε. 193/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

13

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Κ.Α. 00.6421 ποσό 4.000,00 €

Α.Ο.Ε. 194/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε η πίστωση για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών

 

14

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΑΛΜΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ(ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ) ΛΟΓΩ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ

Α.Ο.Ε. 195/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ακυρώνεται το ένταλμα προπληρωμής και απαλλάσσεται ο υπόλογος υπάλληλος του Δήμου Μελαχροινάκης Ανάργυρος

15

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΑΛΜΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ (ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)

Α.Ο.Ε. 196/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ακυρώνεται το ένταλμα προπληρωμής και απαλλάσσεται ο υπόλογος υπάλληλος του Δήμου Κανταράκιας Αναστάσιος

16

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY A.E.

Α.Ο.Ε. 197/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ανακαλεί την αριθ. 162/2011 Α.Ο.Ε. και να χρεωθεί η Επιχείρηση για χρήση κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού ως όμορος με τις δεύτερες τιμές του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου που κατέθεσε η Επιχείρηση

 

Της ψηφοφορίας απείχε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

 

 

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή