ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  10 Αυγούστου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 17 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 09ης Αυγούστου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 9272 & ΚΗΙ 9295 ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

 

Α.Ο.Ε. 158/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την επισκευή των απορ/ρων οχημάτων και την μετακίνησή τους σε συνεργείου εκτός έδρας για επισκευές που αδυνατούν τνα επισκευάσουν τα συνεργεία στη Σκιάθο

 

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η δημοτική σύμβουλοι κ.Φιλαρέτου Αναστασία

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

438/6930/05-08-11

ΠΟΣΟ: 997,60

Κ.Α. 20.7335.2

Α.Ο.Ε. 159/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NISSAN

Α.Δ. διενέργειας:

439/6931/05-08-11

Γνωμοδότηση: 6948/05-08-2011

ΠΟΣΟ: 639,00

K.A. 20.6672

Α.Ο.Ε. 160/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

440/6932/05-08-11

ΠΟΣΟ: 8.000,00 €

Κ.Α. 00.6117

Α.Ο.Ε. 161/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κ. ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κ. ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5

Λήψη απόφασης για βεβαίωση του τέλους της  όμορης  επιχείρησης  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε. μετά από την    6706/2011 αίτηση  που κατέθεσε στην υπηρεσία η ανωτέρα

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 6756/01/08/2011 εισήγηση της υπηρεσίας

Α.Ο.Ε. 162/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να χρεωθεί η επιχείρηση ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ Α.Ε

Σύμφωνα με την νομοθεσία και τις τιμές κλίνης που κατέθεσε με την πρώτη αίτησή του

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ροδανάκη-Κανταράκια Μαριγώ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ:

Α] Ο   κ.   ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΙ

Β] Η κ. ΡΟΔΑΝΑΚΗ - ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ

6

ΕΓΚΡΙΣΗ Πρακτικών Επαναληπτικής Δημοπρασίας για την μίσθωση τμήματος δημοτικού χώρου στην περιοχή ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ για τοποθέτηση κεραίας ραδιοφώνου (2) με πλειοδοτική δημοπρασία κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 6588/29-07-2011

εισήγηση της υπηρεσίας

 

Α.Ο.Ε. 163/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

7

ΑΝΑΚΛΗΣΗ της ΥΠ' ΑΡΙΘ. 146/2011 Αποφαση της οικονομικησ επιτροπησ περι «ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΩΣ ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ.

Λόγω τροποποίηση του 123 άρθρου του Ν. 3584/2007, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α' «4.Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει Εκτελεστική Επιτροπή νοείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου»

Α.Ο.Ε. 164/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

8

ΕΞ'  ΑΝΑΒΟΛΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ. 191 /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

Α.Ο.Ε. 165/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους πλειοδοτικής δημόσιας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία για πενταετή μίσθωση σύμφωνα με την υπ' αριθ. 191/2011 Α.Δ.Σ.

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

 

10

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Κ.Α.

00.6495, ποσό 3.000,00 €

10.6263, ποσό    500,00 €

20.6263, ποσό    500,00 €

30.6263. ποσό 1.000,00 €

10.7131, ποσό 1.000,00 €

20.7131, ποσό 1.000,00 €

10.6611, ποσό 1.000,00 €

00.6221, ποσό    300,00 €

Α.Ο.Ε. 166/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέσω πάγια προκαταβολής

Διαθέτει τις πιστώσεις στους Κ.Α. 00.6495, 10.6263, 20.6263, 30.6263. 10.7131, 20.7131, 10.6611, 00.6221 προϋπολογισμού 2011

11

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ Mitsubishi L200 4x4 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 028211

 

Α.Ο.Ε. 167/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την δωρεά ενός πυροσβεστικού οχήματος μάρκας Mitsubishi L200 4x4 με αριθμό πλαισίου 028211 προκειμένου να ενταχθεί στο στόλο οχημάτων του Δήμου Σκιάθου και να συμβάλλει ενεργά στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών, που εκδηλώνονται στο νησί της Σκιάθου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή