ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος   19  Ιουλίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 15 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 18ης Ιουλίου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 122/2008, 367/2009 ΚΑΙ 368/2009 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

 

ΑΔΕ 122/2008 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 2.260,00  Κ.Α. 30.7421.03

"ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Β ΤΟΜΕΑ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α.Δ.Ε. 367/09 & 71/2010

ΠΟΣΟ:  2.260,00  Κ.Α. 30.7421.03

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 144/2007 ΑΔΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ

Α.Δ.Ε. 368/09 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 2.260,00 Κ.Α. 30.7421.03

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 143/2007 ΑΔΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ

 

Α.Ο.Ε. 114/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Από την συζήτηση του θέματος απείχε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία και δεν ψήφισε λόγω προσωπικού κωλύματος

 

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

 

ΑΔΕ  19/2008 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 20.490,00  Κ.Α. 30.7421.01

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 228/2007 Α.Δ.Ε "ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ"

Α.Δ.Ε. 44/09 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 22.928,48 Κ.Α. 30.7412.1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Ε. 83/09 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 19.500,00 € Κ.Α. 30.7326.15

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 232/2008 ΑΠΌΦΑΣΗΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Ε. 64/10

ΠΟΣΟ: 3.400,00 € Κ.Α. 20.7413.02

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΙΜΝΙΑ»

 

Α.Ο.Ε. 115/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

ΑΔΕ 18/2008 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 9.834,46 Κ.Α. 30.7323.04

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 57/2007 Α.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΕΜΟΥ

Α.Δ.Ε. 45/09 & 71/2010

ΠΟΣΟ 6.128,79  Κ.Α. 30.7326.4

Ψ.Π. & ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡ.ΗΛΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ"

Α.Δ.Ε. 83/10

ΠΟΣΟ: 128.612,12 Κ.Α. 30.7322.1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΝ  ΟΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ"

Α.Δ.Ε. 359/09 & 3/10

ΠΟΣΟ: 99.602,16  Κ.Α. 30.7322.0

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ  [ΑΔΕ 359/2009]

Α.Δ.Ε. 267/09 & 71/10

ΠΟΣΟ: 13.530,00 € Κ.Α. 30.7412.2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Α.Ο.Ε. 116/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Τρακόσας Θεοδώσιος

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

Α.Δ.Ε. 192/09 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 7.995,00 Κ.Α. 30.7412.1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΧΡΙΑ

Α.Δ.Ε. 62/10

ΠΟΣΟ: 3.132,00 € Κ.Α. 30.7412.4

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΞΑΝΕΜΟΣ»

Α.Ο.Ε. 117/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Τρακόσας Θεοδώσιος

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 

ΑΔΕ 123/2008 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 10.000,00 € Κ.Α. 30.7421.03

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ Γ ΤΟΜΕΑ

Α.Δ.Ε. 222/08 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 10.000,00 € Κ.Α. 006117

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Ε. 177/08 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 3.332,00 Κ.Α. 006117

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Δ.Ε. 178/08 & 71/2010

ΠΟΣΟ: 3.332,00 € Κ.Α. 6117

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30  

Πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία για την εκμίσθωση αυτοτελούς διατηρητέου (ΦΕΚ 13 Δ/1988) ακινήτου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 30 στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας με τα προσκτίσματα τ.μ. 494, με ισόγειο επιφάνειας  τ.μ. 134, Α΄ όροφο τ.μ.145, Β' όροφο τ.μ.122 και Γ' όροφο τ.μ. 93. εκ κληρονομίας Νικολάου Μωραΐτη.

Α.Δ.Σ.  /2011 πενταετής διάρκεια της μίσθωσης

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

3

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΠΟΣΟ: 1.000,00 €

Α.Ο.Ε. 118/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Χαρακτηρίζεται ο Κ.Α. ως δεκτικός Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής

Ορίζεται υπόλογος ο ταμίας του Δήμου Σκιάθου κ. Κανταράκιας Αναστάσιος και η απόδοση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής θα γίνει σε προθεσμία τριών μηνών

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

 

Α.Ο.Ε. 119/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνεται το πρακτικό του άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης περί απ' ευθείας ανάθεσης της προμήθειας λόγω της έκτακτης ανάγκης της θερινής περιόδου που πρέπει να κινηθούν τα απορριμματοφόρα οχήματα

 

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α' & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Κ.Α.  00.6711

Α. Χρηματική Εντολή

2875/17793/28-2-2011. ποσό 13.926,70 €

Β. Χρηματική Εντολή

7689/44853/4-5-2011    ποσό 13.926,70 €

    ΣΥΝΟΛΟ                                  27.853,40 €

 

8077,49  € (29%), για τις λειτουργικές δαπάνες του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου (με το οποίο συστεγάζεται το Ειδικό Σχολείο Σκιάθου).

5570,68 € (20%), για τις λειτουργικές δαπάνες του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου

4735,08 € (17%), για τις λειτουργικές δαπάνες  του 1ου & 2ου (με το οποίο συστεγάζεται το 3ο Νηπιαγωγείο Σκιάθου)

9470,15 € (34%), για τις λειτουργικές δαπάνες του Γυμνασίου και Λυκείου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 120/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ  ΤΗΝ 26, 27, 28/9/201 ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΗ

Κ.Α. 10.6111

ΠΟΣΟ: $ 5.715,00 $ ήτοι  3.996,50 € με την ισοτιμία € την 12-07-2011

Α.Ο.Ε. 121/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Τρακόσας Θεοδώσιος

7

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σχετική η υπ' αριθ. 5930/12-7-2011 εισήγηση του προϊσταμένου Ταμειακής υπηρεσίας δήμου Σκιάθου

ΠΟΣΟ: 5.980,73 €

Κ.Α. 00.6821

Α.Ο.Ε. 122/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Τρακόσας Θεοδώσιος

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.

Σχετική η υπ' αριθ. 5893/11-7-2011 εισήγηση του προϊσταμένου Ταμειακής υπηρεσίας Δήμου Σκιάθου που συντάχθηκε κατόπιν της υπ' αριθ. 463/2010 πράξη του Ι.Κ.Α. Σκιάθου

ΠΟΣΟ: 408,29  €

Κ.Α. 00.6822

Α.Ο.Ε. 123/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Τρακόσας Θεοδώσιος

9

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ Της Γ. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ Α.Τ.Ε. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Σχετική η υπ' αριθ. 5938/12-7-2011 εισήγηση του προϊσταμένου Ταμειακής υπηρεσίας Δήμου Σκιάθου

ΠΟΣΟ: 2.289,36  €

Κ.Α. 00.6492

Α.Ο.Ε. 124/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φιλαρέτου Αναστασία και Τρακόσας Θεοδώσιος

10

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 - 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

 

Και αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Τρακόσας Θεοδόσιος

11

 

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Release για τη Singular

 

 

Α.Δ. διενέργειας: 47/639/28-01-11

Γνωμοδότηση: 5784/06-07-2011

ΠΟΣΟ: 7.814,92

Κ.Α. 10.7134

Α.Ο.Ε. 125/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ  η Δημοτική Σύμβουλος κ. Φιλαρέτου Αναστασία

12

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ  Singular 

Α.Δ. διενέργειας: 45/637/28-01-11

ΠΟΣΟ: 10.556,00 €

Κ.Α. 10.6266

Α.Ο.Ε. 126/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ  η Δημοτική Σύμβουλος κ. Φιλαρέτου Αναστασία

13

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α.Δ. διενέργειας:

166/2473/08-04-11

Γνωμοδότηση: 2748/18-04-2011

ΠΟΣΟ:  2.409,32 €

Κ.Α. 30.7131

 

Α.Ο.Ε. 127/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

14

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 8/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Με την υπ' αριθμ. 8/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πραγματοποίηση διήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν μετά τη ψήφιση του Ν. 3852/2010.

ΠΟΣΟ: 1.500,00 €

Κ.Α. 00.6131

 

Α.Ο.Ε. 128/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

15

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΣΥΝΘΕΣΕΩΝ

 

Α.Δ. διενέργειας: 28/620/28-01-11

Γνωμοδότηση: 913/09-02-2011

ΠΟΣΟ: 3.000,00 €

Κ.Α. 00.6434

 

Α.Ο.Ε. 129/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

16

ΆΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 599/2011 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ Β. ΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

.

Παρελήφθη την 28/6/2011

ΠΟΣΟ:  128.612,12 €

Γνωμοδότηση Δικηγόρου αριθμ. πρωτ.  ...... /2011

Α.Ο.Ε. 130/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποσύρεται διότι έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ανακοπής και δεν κατατέθηκε γνωμοδοτικό σημείωμα από το δικηγόρο διότι δεν  ευσταθούν λόγοι ανακοπής

17

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Α.Δ. διενέργειας: 32/624/28-01-11

Γνωμοδότηση: 918/09-02-2011

ΠΟΣΟ:2.000,00

Κ.Α.:10.6661

Α.Ο.Ε. 131/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ

Α.Δ. διενέργειας: 33/625/28-01-11

Γνωμοδότηση: 920/09-02-2011

ΠΟΣΟ: 1.500,00

Κ.Α.: 35.7135

Α.Ο.Ε. 132/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

19

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας: 31/623/28-01-11

Γνωμοδότηση: 917/09-02-2011

ΠΟΣΟ : 2.000,00

Κ.Α. : 30.6661.02

Α.Ο.Ε. 133/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

20

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Α.Δ. διενέργειας: 30/622/28-01-11

Γνωμοδότηση: 916/09-02-2011

ΠΟΣΟ  2.000,00

Κ.Α. 30.6662.03

Α.Ο.Ε. 134/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

21

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ

Α.Δ. διενέργειας: 371/5778/6-7-11

Γνωμοδότηση: 5779/6-7-2011

ΠΟΣΟ 330,60

Κ.Α. 15.6691

Α.Ο.Ε. 135/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

22

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Α.Δ. διενέργειας: 372/5796/6-7-11

Γνωμοδότηση: 5797/6-7-2011

ΠΟΣΟ 360,00

Κ.Α. 30.7135

Α.Ο.Ε. 136/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

23

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΞΥΛΕΙΑΣ

Α.Δ. διενέργειας: 29/621/28-1-11

Γνωμοδότηση: 915/09-02-2011

ΠΟΣΟ: 3.000,00

Κ.Α.: 30.6662.06

Α.Ο.Ε. 137/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

178/2830/20-04-11

Γνωμοδότηση: 5840/07-07-2011

ΠΟΣΟ: 3.900,00 €

Κ.Α. 00.6495

Α.Ο.Ε. 138/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

25

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας: 379/5933/12-7-11

Γνωμοδότηση: 5937/12-07-2011

ΠΟΣΟ: 7.910,00 €

Κ.Α.: 20.7135

Α.Ο.Ε. 139/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

26

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Α.Δ. διενέργειας: 367/5724/05-7-11

Γνωμοδότηση: 5808/07-07-2011

ΠΟΣΟ 4.000,00 €

Κ.Α. 10.7135

Α.Ο.Ε. 140/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

27

 

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   Release για τo  Public

 

 

Α.Δ. διενέργειας: 40/632/28-01-11

Γνωμοδότηση: 5975/13-07-2011

ΠΟΣΟ:1.000,00

Κ.Α.:30.7134.00

Α.Ο.Ε. 141/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ  η Δημοτική Σύμβουλος κ. Φιλαρέτου Αναστασία

28

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για τo Public 

Α.Δ. διενέργειας: 41/633/28-01-11

ΠΟΣΟ: 5.000,00 €

Κ.Α. 30.6266

 

Α.Ο.Ε. 142/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ  η Δημοτική Σύμβουλος κ. Φιλαρέτου Αναστασία

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή