ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος   16 Μαρτίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 05 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

 

 

 

Α/Α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

 

1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΡΑΣΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ (ΠΟΣΤΟ Κ1)» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

 

Πλειοδότης αναδείχθηκε η «Ν. ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΣ Φ. ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» με εγγυητή την ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, προσφέροντας το υψηλότερο μίσθωμα ετησίως που ανέρχεται στο ποσό των 98.800,00 €

 

Α.Ο.Ε. 42/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΧΛΑΔΙΕΣ (ΠΟΣΤΟ Α)» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΜΕ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Πλειοδότης αναδείχθηκε η «ΝΑΟΥΜ ΔΑΦΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» με εγγυητή τον ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, προσφέροντας το υψηλότερο μίσθωμα ετησίως που ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 €

Α.Ο.Ε. 43/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΡΚΟΣ» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΜΕ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Α.Ο.Ε. 44/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν γίνεται επαναδημοπρά-τηση

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΥΤΙΚΑΣ» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΜΕ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

ΑΓΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Α.Ο.Ε. 45/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν γίνεται επαναδημοπρά-τηση

5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ (ΠΟΣΤΟ Γ)» ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΜΕ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

 

Πλειοδότης αναδείχθηκε η «ΜΙΧΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ» με εγγυητή τον ΜΙΧΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ», προσφέροντας το υψηλότερο μίσθωμα ετησίως που ανέρχεται στο ποσό των 38.800,00 €

 

Α.Ο.Ε. 46/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

 

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΣΟ 2.000,00 €

Α.Ο.Ε. 47/2011 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται υπόλογος η υπάλληλος του Δήμου Σκιάθου Ιωάννου Φαίδρα

Εγκρίνεται η δαπάνη μέσω πάγιας προκαταβολής ύψους άνω των 400,00 €

7

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

Α.Ο.Ε. 48/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή μειοψήφη-σαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ροδανάκη– Κανταράκια Μαριγώ και Φιλαρέτου Αναστασία 

8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ, ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81

 

Α.Ο.Ε. 49/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν:

η κ. Ροδανάκη – Κανταράκια Μαριγώ ΠΑΡΟΥΣΑ

Διότι θεωρεί ότι το Δ.Σ. έπρεπε να κάνει διαβούλευση πριν τεθεί το θέμα της μίσθωσης των δημοτικών λεω-φορείων.

Η κ. Φιλαρέτου Αναστασία δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ

Και είπε ότι βοήθησε στην σύνταξη των όρων δημοπράτησης των δημοτικών λεωφορείων εμμένει όμως στην τοποθέτησή της που εκφράστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στην υπ’ αριθ. 89/2011 απόφασή του.

9

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ  ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ 6.000,00 €

Κ.Α. 00.6423

Α.Ο.Ε. 50/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι

κ. Ροδανάκη – Κανταράκια Μαριγώ  και η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                  ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή