ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 11 Οκτωβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

79η/11.10.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη αίτησης οφειλέτη, μετά και την αποδοχή από αυτόν της υποβολής ανακριβών στοιχείων από τα οποία προέκυψε η 361/2017 Απόφαση Δημάρχου.

Α.Ο.Ε 317/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή της οφειλής που προκύπτει από την 361/2017 Απόφαση Δημάρχου και

τον επαναϋπολογισμό της οφειλής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2022 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Α.Ο.Ε 318/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

τη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β΄ Τριμήνου του έτους 2022

Έγκριση της 57/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου με θέμα "Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σκιάθου για τις απαραίτητες εργασίες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και έγκριση υποβολής σχετικού αιτήματος"

Α.Ο.Ε 319/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναγκαιότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σκιάθου, σύμφωνα με την 57/2022 Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, για τις ανάγκες καλλωπισμού των παρτεριών του πάρκου στο Νέο Λιμένα Σκιάθου και της καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της χερσαίας ζώνης του Λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως ο Δήμος Σκιάθου, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό, εν αντιθέσει με το φορέα που δεν μπορεί να φέρει εις πέρας μέρος των αρμοδιοτήτων του.

Έγκριση τροποποίησης - συμπλήρωσης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Σκοπέλου

Α.Ο.Ε 320/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την τροποποίηση - συμπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σκοπέλου 37/2022 (ΑΔΑ: 6ΝΜΕΩ13-ΜΜΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης σύνταξης και θεώρησης των μελετών με τίτλο:

i.             «Μελέτη Ανάπτυξης Πεζοπορικού Τουρισμού Και Σήμανσης Με Ενημερωτικές Πινακίδες Στα Νήσο Σκόπελο»

ii.             «Μελέτη Κατασκευής Ποδηλατικών Διαδρομών Στη Νήσο Σκόπελο»

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου κ Θεόδωρο Τζούμα για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Σκοπέλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή