ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 06 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

72η/06.09.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5074/16-05-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της         Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ποσού 254.481,21€ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Α.Ο.Ε 279/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την αποδοχή χρηματοδότησης, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5074/16-05-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ) πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», ποσού 254.481,21€ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η οποία περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα: α) Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο και β) Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης
  2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σκιάθου για τις περεταίρω ενέργειες και την υπογραφή κάθε εγγράφου που απαιτείται έως την ολοκλήρωση της ενταγμένης πράξης.

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έτους 2023 στον Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 280/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) την πρόσληψη δώδεκα   (12) ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων διάρκειας δέκα (10) μηνών για το σχολικό έτος 2023-2024   λόγω των αυξημένων απαιτήσεων καθαρισμού των σχολικών δομών και αναγκαιότητας τήρησης των οδηγιών για τον περιορισμό της πανδημίας και

Β) την πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Διοικητικού και τεσσάρων (4) ΠΕ Διοικητικών εκ των οποίων οι δύο θα έχουν ειδίκευση στα οικονομικά διάρκειας οχτώ (8) μηνών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση της υπ αριθμ 47/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα " Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2022"

Α.Ο.Ε 281/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ αριθμ 47/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα " Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2022"

Έγκριση της υπ αριθμ 48/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα " Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2022"

Α.Ο.Ε 282/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ αριθμ 48/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα " Έγκριση έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2022"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 5.700,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή τουριστική έκθεση WORLD TRAVEL MARKET 2022 ως συνεκθέτης του ΕΟΤ που θα πραγματοποιηθεί στις 07-09/11/2022 στο Λονδίνο.

Α.Ο.Ε 283/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 5.700,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο "Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.753,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για τη διοργάνωση εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τους πεσόντες του Υ/Β Κατσώνης.

Α.Ο.Ε 284/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 1.753,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε Κ.Υ.Ε. (BA SEVEN Ε.Ε.)

Α.Ο.Ε 285/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

           Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της BA SEVEN Ε.Ε., με αρίθμ. γνωστοποίησης 1154047/26.05.2022 που λειτουργεί ως ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ BAR, στην περιοχή Τρούλος στη Σκιάθο με παράταση ωραρίου μουσικής

Αποδοχή επτά (7) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την ΕΕΑΑ Α.Ε, κατά το μήνα Μάρτιο έτους 2022

Α.Ο.Ε 286/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τις παραπάνω χρηματοδοτήσεις-επιδοτήσεις, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή