ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος, 28 Ιουνίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

54η/28.06.2022 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ. Φ. Η. Ο.) Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 211/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) Δήμου Σκιάθου

2. Την έγκριση των θέσεων για τους δημόσιους προσβάσιμους υπαίθριους χώρων των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με τις αντίστοιχες θέσεις φορτιστών όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο φάκελο του Σ.Φ.Η.Ο

Περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.Δ., του ενταγμένου έργου: «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Σκιάθου» στο Ειδικό Αναπτυξιακό «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συνομολόγησή του.

Α.Ο.Ε 212/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

-         Αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης του δανείου όπως αυτοί αναφέρονται στο με ΑΠ 50443/30-05-2022 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αναλύονται ως ανωτέρω.

-         Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου και για κάθε νόμιμη ενέργεια που θα απαιτηθεί.

Εισήγηση για παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης.

Α.Ο.Ε 213/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τρίμηνη παράταση της αριθμ. 1448/09-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΘΜΩ13-ΓΘΩ, ΑΔΑΜ: 22SYMV010035252) Σύμβαση προμήθειας ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 16μ3 θέτοντας νέα ημερομηνία λήξης την 09-10-2022. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ήδη καθορισμένοι όροι της αρχικής σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή