ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 22 Ιουνίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

53η/22.06.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 29-6-2022 ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο μετά από τυχόν αναβολή της συζήτησης της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των 1) Αθανασίας Αϊβαλιώτη του Βλασίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107879859, 2) Κυριάκου Ανοιχτόγλου του Γεωργίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 076516600, 3) Γεωργίου Αντώναρου του Αντωνίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 078758982, 4) Βασιλείου Αρμαμέντου του Γεωργίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 077298791, 5) Γεωργίου Βαλμά του Σπυρίδωνος, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107894525, 6) Θεοδώρας Γεννατά του Ιωάννη, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107850878, 7) Αγγελικής Γεωργακοπούλου του Δημητρίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107871929, 8) Αικατερίνης Γκαβοπούλου του Αθανασίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 049291530, 9) Ευαγγελίας Διαμαντή του Σταύρου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 168675139, 10) Βαΐας Δρακούλη του Γεωργίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 160442560, 11) Γεωργίου Ζάννα του Κων/νου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 046914509, 12) Παρασκευής Ζησιμοπούλου του Σαράντη, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 061354750, 13) Κων/νου Θεοδώρου του Δημητρίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 053298618, 14) Δημητρίου Καλλούτση του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 120437787, 15) Ουρανίας Καλογιάννη του Παναγιώτη, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 077393769, 16) Αναστασίου Κουμιώτη του Δημητρίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 071430156, 17) Δημητρίου Κυπαρισσού του Γεωργίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 062111645, 18) Αικατερίνης Κυριακούλη του Αποστόλου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107874920, 19) Αργυρίου Κωνσταντέλια του Αθανασίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 056033216, 20) Βασιλικής Μαρκάκη του Αντωνίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107866575, 21) Κων/νου Μαυρόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107852976, 22) Σταυρούλας Μίγκα του Ιωάννη, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107860847, 23) Μαρίας Μουτζούρη του Ανδρέα, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 038006685, 24) Αντωνίου Μουτζούρη του Γεωργίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 071512162, 25) Ματούλας Νούτσου του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 043589623, 26) Κωνσταντίνας Ξύδη του Εμμανουήλ, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107889160, 27) Σπυρίδωνος Ξυλοπόδαρου του Ιωάννη, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 051168668, 28) Ανδρονίκης Παπάρα του Θεοφίλου – Κωνσταντίνου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107876058, 29) Δημητρίου Πλατή του Αντωνίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 055816286, 30) Νικολάου Πλατή του Αντωνίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 074728869, 31) Κυριακής Συμιακάκη του Κων/νου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 079185663, 32) Αλεξάνδρας Συμιακού του Αποστόλου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107855536, 33) Νικολάου Τάσσου του Ρήγα, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107856742, 34) Σοφίας Τζάνη του Παναγιώτη, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107880601, 35) Παναγιώτη Τσαπρούνη του Ιωάννη, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 074251749, 36) Αικατερίνης Φιλαρέτου του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 122600683, 37) Βασιλείου Φιλίππου του Σωτηρίου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 124119487, 38) Ιωάννη – Νικολάου Χαλέβα του Παναγιώτη, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 107888440, 39) Μελαχροινής Χαλκιά του Αποστόλου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 064047909, 40) Φωτεινής Χούμα του Νικολάου, κατοίκου Σκιάθου, Α.Φ.Μ. 061355851και για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υποθέσεως και του αντικειμένου αυτής.

Α.Ο.Ε 208/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο την Βασιλική Κυριακούλη και καθορίζει την αμοιβή της στο ποσό 364,56 ευρώ

Επικύρωση Πρακτικού V (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) και κατακύρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού των υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2022.

Α.Ο.Ε 209/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 8321/22-06-2022 πρακτικού V (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)

2. Την κατακύρωση των υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σκιάθου έτους 2022 καθώς και η τοποθέτηση σημαντήρων στις μη πολυσύχναστες παραλίες στην εταιρεία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 500,00 €   στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 28/6/2022,   για να   παραστεί στο Δικαστήριο στις 29/6/2022, για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κάνει κατά του Δήμου Σκιάθου oι υπάλληλοι που εργάζονταν με σύμβαση ορισμένου χρόνου λόγω covid και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 30/6/2022.

Α.Ο.Ε 210/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 500,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς   από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 28/6/2022,   για να παραστεί   στο Δικαστήριο στις 29/6/2022, για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κάνει κατά του Δήμου Σκιάθου oι υπάλληλοι που εργάζονταν με σύμβαση ορισμένου χρόνου λόγω covid και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 30/6/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή