ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 10 Ιουνίου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

48η/10.06.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού των υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών έτους 2022

Α.Ο.Ε 192/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση του αριθμ. 7774/10-06-2022 Πρακτικού Ι
  2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα « ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ SECURITYI.K.E. »,ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’), λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ή του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης κατά τα άρθρα της διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή