ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                            Σκιάθος 27 Μαΐου 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

39η/27.05.2022 Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 31-5-2022 ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο μετά από τυχόν αναβολή της συζήτησης της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων

Α.Ο.Ε 172/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο την Βασιλική Κυριακούλη και καθορίζει την αμοιβή της στο ποσό των 364,56 ευρώ

Αποδοχή και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 05/2022 μελέτης «Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου στο Δήμο Σκιάθου και Μετατροπή του σε Πολιτιστικό Χώρο» που αφορά στο έργο του τίτλου της μελέτης, για την υποβολή της εν λόγω πρότασης στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», για το Μέτρο 2 «Παρεμβάσεις στον Αστικό χώρο», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 του Πράσινου Ταμείου.

Α.Ο.Ε 173/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Tην έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ 05/2022 μελέτης, των συνοδών μελετών και τεχνικών προδιαγραφών του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου, προκειμένου αυτές να κατατεθούν για την υποστήριξη υποβολής της προς ένταξη και χρηματοδότηση πράξης «Ανακαίνιση Δημοτικού Κτιρίου στο Δήμο Σκιάθου και Μετατροπή του σε Πολιτιστικό Χώρο», προς το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 2 αυτού

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 650,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς, από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 30/5/2022 για να παραστεί   στο Δικαστήριο στις 31/5/2022 για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κάνει προς τον Δήμο Σκιάθου οι υπάλληλοι που εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου λόγω covid. Επίσης θα μεταβεί και στο ΤΑΙΠΕΔ για θέματα του Δήμου μας και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 2/6/2022.

Α.Ο.Ε 174/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης   ποσού 650,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς, από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 30/5/2022 για να παραστεί στο Δικαστήριο στις 31/5/2022 για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κάνει προς τον Δήμο Σκιάθου οι υπάλληλοι που εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου λόγω covid. Επίσης θα μεταβεί και στο ΤΑΙΠΕΔ για θέματα του Δήμου μας και θα επιστρέψει στην Σκιάθο στις 2/6/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή