ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 29 Ιουνίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

45η/29.06.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Επικύρωση σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οικονομική προσφορά) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.

Α.Ο.Ε 209/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ.   6902/31-05-2021 Πρακτικού (αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς)
  2. Την επικύρωση του με αριθμ πρωτ. 8230/23-06-2021 Πρακτικού (αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς)
  3. Την ανάδειξη της εταιρείας « ΒΡΙΝΧ Α.Ε. » ως προσωρινής αναδόχου για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου Σκιάθου καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τιμή χαμηλότερη της προϋπολογισθείσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή