ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 22 Ιουνίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

42η/22.06.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη γνωμοδοτικού με θέμα την Α) άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αρ. 28/2021 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Σκιάθου στις 09.06.2021 και την Β) Εκτελεστότητα της ανωτέρω αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου, αναλυτικότερα την πληρωμή από το δήμο Σκιάθο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αρ. 28/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου για τα κάτωθι πόσα: για το επιδικασθέν κεφάλαιο ποσού € 70.000,00, για τέλη απογράφου συν ΟΓΑ ποσό € 2.520,00 και για τη σύνταξη και επίδοση του ανωτέρω αντιγράφου πρώτου απογράφου ποσό € 150,00.

Α.Ο.Ε 202/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σκιάθου, επί της από 08.06.2021 και με αρ. πρωτ. 123623/16.06.2021 κατάθεσης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Γενική Δ/νη Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νη Διοίκησης, Διοικητικού Τμήματος - Οικονομικού Μαγνησίας, ασκηθείσας προσφυγής του Απόστολου Κουμιώτη του Ιωάννη, κατοίκου Σκιάθου, κατόχου του με Α.Δ.Τ: ΑΙ 307526/19.01.2011 του Α.Τ Σκιάθου με Α.Φ.Μ: 107895847/Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας Βόλου κατά των με αρ. 177/02.06.2021 και 178/02.06.2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, αναφορικά με τη ματαίωση της δημοπράτησης του   προς παραχώρηση τμήματος εμβαδού τμ 500,00 στην περιοχή “ΞΑΝΕΜΟΥ” του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε 203/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 198,40 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 4.000,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την επισκευή και συντήρηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

Α.Ο.Ε 204/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 4.00,000 στον Κ.Α.Ε. 20-6265 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 17.584,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια πινακίδων για τις παραλίες της Σκιάθου στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ασφάλειας των δημοτών και των επισκεπτών.

Α.Ο.Ε 205/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 17.584,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6495 με τίτλο "Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως "

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή