ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 15 Ιουνίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

41η/15.06.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Έγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 17.280,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.32891/27-4-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

Α.Ο.Ε 196/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 ποσού 17.280,00 €   στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.32891/27-4-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση απόδοσή της στις Σχολικές Επιτροπές.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

Έγκριση 2Η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 197/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 2Η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Σκιάθου.

Αποδοχή εννέα (9) τακτικών κατανομών-χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, και την ΕΕΤΑΑ κατά το μήνα Φεβρουάριο έτους 2021.

Α.Ο.Ε 198/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή, των παραπάνω χρηματοδοτήσεων-επιδοτήσεων, βάσει των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020)

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 6.650,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-6262.00 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια κοιλοδοκών και σωλήνων μορφής για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας περί συντήρησης των εγκαταστάσεων ρίψης   απορριμμάτων.

Α.Ο.Ε 199/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 6.650,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6262.00 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)»

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή περί διαγραφής ΔΤ ΚΑΙ ΔΦ έτους 2020

Α.Ο.Ε 200/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διαγραφή του οφειλόμενου ποσού των 19,51 ευρώ ( Χ/Κ 1017/2021 με αριθ. 64/3-3-2021 τριπλότυπο βεβαίωσης) μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις, από την καρτέλα χρεώσεων του Ψαρρογιώργου Ηλία.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΜΑΙΟΥ 2021.

Α.Ο.Ε 201/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Μαΐου 2021 του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την ανωτέρω κατάσταση της ταμειακής υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή