ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 01 Ιουνίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

36η/01.06.2021 Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για τη σύνταξη εξώδικης απάντησης του Ο.Τ.Α - Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ”, που εδρεύει στη Σκιάθο, οδός Νικοτσάρα με αρ. 12, νομίμως εκπροσωπουμένου από το Δήμαρχο Σκιάθου, στην από 17.05.2021 εξώδικη δήλωση με πρόσκληση διαμαρτυρία και επιφύλαξη δικαιωμάτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”, με το διακριτικό τίτλο “ELIVI HOTELS A.E”, με Α.Φ.Μ 145483936000, που εδρεύει : 800945488 και με (ΑΡ.Μ.ΓΕΜΗ στο Δήμο Εορδαίας, του Νομού Κοζάνης, της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας, οδός Πόντου αρ. 25, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο Σκιάθου στις 26.05.2021.

Α.Ο.Ε 169/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ορίζει δικηγόρο τον Αλέξανδρο Τζούμα και καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 99,20 ευρώ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

111

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Α.Ο.Ε 170/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τον πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας λόγω της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου, πίνακας 5.Α για το Δήμο Σκιάθου «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Σκιάθου» και το υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ψηφιστεί

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 899,94 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια τζαμιών από πλεξιγκλάς για τα παράθυρα των πυροφυλακίων του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 171/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 899,94 στον Κ.Α.Ε. 35-6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 945,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια αφισών, προσκλήσεων, μπάνερ και αυτοκόλλητων στο πλαίσιο της διοργάνωσης συνεδρίου του Δήμου Σκιάθου με το Ιταλικό τουριστικό πρακτορείο FIAVET.

Α.Ο.Ε 172/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 945,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο "Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων"

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 1.485,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων" του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο της διοργάνωσης συνεδρίου του Δήμου Σκιάθου με το Ιταλικό τουριστικό πρακτορείο FIAVET

Α.Ο.Ε 173/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 945,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6433 με τίτλο "Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων"

Πραγματοποίηση μετακίνησης και έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου πίστωσης , ποσού 600,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 3/6/2021 για να πάει στο Υπουργείο Toυρισμού για θέματα του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο 5/6/2021.

Α.Ο.Ε 174/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πραγματοποίηση της μετακίνησης και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, πίστωσης ποσού 600,00 € στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για εκτέλεση υπηρεσίας, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 3/6/2021   για να πάει στο Υπουργείο Toυρισμού για θέματα του Δήμου μας και να επιστρέψει στην Σκιάθο 5/6/2021.

Έγκριση ή μη της υπ΄αριθμ 6637/26-05-2021 αίτησης.

Α.Ο.Ε 175/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ 6637/26-05-2021 αίτηση και απαλλάσσει τον αιτών από τα τροφεία για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του έτους 2019.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19

Α.Ο.Ε 176/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απαλλαγή καταβολής τροφείων για τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου, και της μη έκδοση χρηματικών καταλόγων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο του έτους 2021, βάσει των προαναφερθέντων ΚΥΑ (16320, 17698, 18877, 20651, 22439, 22489, 26380, 28503, και 29922).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή